[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 9 - ( آذر 1399 ) ::
جلد 14 شماره 9 صفحات 50-58 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شیوع چاقی شکمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی
فاضل دهون1 ، محسن سلیمانی 2، منیره محمودی3
1- مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، soli257@yahoo.com
3- بیمارستان تأمین اجتماعی شفا، سمنان
چکیده:   (76 مشاهده)
زمینه و هدف: سکته مغزی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عصبی در سراسر دنیا می‌باشد که سالیانه ناتوانی و مرگ‌ و میرهای فراوانی را به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل خطر سکته مغزی، چاقی شکمی است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع چاقی شکمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام شد.
روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر، 120 بیمار مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش‌های داخلی بیمارستان "کوثر" سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌گیری به روش آسان، در دسترس و هدفمند انجام شد. داده‌های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، سوابق بیمار و پرسشنامه مربوط به وضعیت سکته مغزی بیماران جمع‌آوری گردید. چاقی شکمی با استفاده از نسبت قطر دور شکم به قطر لگن اندازه‌گیری شد. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون آنالیز واریانس با کمک نرم‌افزار SPSS 16 در سطح معناداری آماری (05/0P<) صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سنی واحدهای مورد بررسی برابر با 8/10±43/75 سال بود. 50 درصد (60 نفر) از آزمودنی‌ها مرد بودند. 3/83 درصد از مردان و 3/93 درصد از زنان چاقی شکمی داشتند. بر مبنای نتایج، به ترتیب 50 و 2/24 درصد از کل شرکت‌کنندگان، اضافه‌ وزن داشته و چاق بودند. بین چاقی شکمی با سطح سواد، رابطه منفی و معنا‌داری (001/0P<) وجود داشت. در مقابل، بین چاقی شکمی با مصرف روغن (026/0=P) و شدت سکته مغزی (028/0=P) رابطه مثبت و معنا‌داری مشاهده گردید. 
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای چاقی شکمی در مبتلایان به سکته مغزی، انجام اقداماتی همچون بهبود کیفیت تغذیه و ارتقای سطح سواد سلامت در پیشگیری از چاقی و کاهش وزن به ‌منظور تسریع در بازتوانی و بهبود پیش‌آگهی در این بیماران ضروری به نظر می‌رسد. 
واژه‌های کلیدی: سکته‌مغزی، حوادث عروقی مغزی، چاقی، چاقی‌شکمی
متن کامل [PDF 627 kb]   (17 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (6 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری-جراحی-ویژه-کودکان
دریافت: 1399/4/18 | پذیرش: 1399/8/21 | انتشار: 1399/9/10
فهرست منابع
1. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, et al. Heart disease and stroke statistics-2020 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2020;141(9):E139-596. PMID: 31992061
2. Gooch Clifton L, Pracht E, Borenstein AR. The burden of neurological disease in the United States: a summary report and call to action. Ann Neurol 2017;81(4):479-84. PMID: 28198092 [DOI:10.1002/ana.24897]
3. Bereczki D Jr, Balla J, Bereczki D. Heme oxygenase-1: clinical relevance in ischemic stroke. Curr Pharm Des 2018;24(20):2229-35. PMID: 30014798 [DOI:10.2174/1381612824666180717101104]
4. Oesch L, Tatlisumak T, Arnold M, Sarikaya H. Obesity paradox in stroke-Myth or reality? A systematic review. PloS One 2017;12(3):e0171334. PMID: 28291782 [DOI:10.1371/journal.pone.0171334]
5. Asgari MR, Dehvan F, Ghorbani R, Samaei A, Binesh M, Rahaei F, et al. Upper extremity motor function and hand muscular power in patients with stroke: a pilot study. Koomesh 2017;19(2):438-47. Link
6. Boehme AK, Esenwa C, Elkind MS. Stroke risk factors, genetics, and prevention. Circ Res 2017;120(3):472-95. PMID: 28154098 [DOI:10.1161/CIRCRESAHA.116.308398]
7. Tu JV. Reducing the global burden of stroke: INTERSTROKE. Lancet 2010;376(9735):74-5. PMID: 20561674 [DOI:10.1016/S0140-6736(10)60975-0]
8. Lee MK, Han K, Kim MK, Koh ES, Kim ES, Nam GE, et al. Changes in metabolic syndrome and its components and the risk of type 2 diabetes: a nationwide cohort study. Sci Rep 2020;10(1):2313. PMID: 32047219 [DOI:10.1038/s41598-020-59203-z]
9. Jafari-Adli S, Jouyandeh Z, Qorbani M, Soroush A, Larijani B, Hasani-Ranjbar S. Prevalence of obesity and overweight in adults and children in Iran; a systematic review. J Diabetes Metab Disord 2014;13(1):121. PMID: 25610814 [DOI:10.1186/s40200-014-0121-2]
10. Alidousti M, Davoodi GR. Correlation of body mass index (bmi) and waist-to-hip ratio with risk of acute myocardial infarction. Iran J Diabetes Lipid Disord 2004;4(1):91-8. Link
11. Mirzaei M, Sharifnia G, Khazaei Z, Sadeghi E, Fallahzadeh H, Namayandeh SM. Prevalence of general obesity and central adiposity and its related factors in adult population of Yazd. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2017;25(9):736-47. Link
12. Lai HH, Helmuth ME, Smith AR, Wiseman JB, Gillespie BW, Kirkali Z. Relationship between central obesity, general obesity, overactive bladder syndrome and urinary incontinence among male and female patients seeking care for their lower urinary tract symptoms. Urology 2019;123:34-43. PMID: 30393054 [DOI:10.1016/j.urology.2018.09.012]
13. Zhu Y, Hedderson MM, Quesenberry CP, Feng J, Ferrara A. Central obesity increases the risk of gestational diabetes partially through increasing insulin resistance. Obesity 2019;27(1):152-60. PMID: 30461219 [DOI:10.1002/oby.22339]
14. Gharakhanlou R, Agha-Alinejad H, Farzad B, Bayati M. Waist circumference and waist to hip ratio as predictors of cardiovascular disease risk factors in Iran. Payesh 2014;13(2):145-53. Link
15. Mazaheri S, Beheshti F, Hosseinzadeh A, Mazdeh M, Ghiasian M. Epidemiologic study of cardinal risk factors of stroke in patients who referred to Farshchian hospital of Hamadan during 2014-2015. Avicenna J Clin Med 2016;22(4):331-7. Link
16. Mir Mohammad Sadeghi SM, Hadipour M, Molavi Vardanjani H. Incidence of postoperative stroke after coronary artery bypass surgery and its risk factors. J Babol Univ Med Sci 2011;13(3):74-9. Link
17. Haghdoost AA. Do you want to gain a profound insight into sample size and statistical power. Iran J Epidemiol 2009;5(1):57-63. Link
18. Chirinos DA, Llabre MM, Goldberg R, Gellman M, Mendez A, Cai J, et al. Defining Abdominal obesity as a risk factor for coronary heart disease in the U.S.: results from the hispanic community health study/study of latinos (HCHS/SOL). Diabetes Care 2020;43(8):1774-80. PMID: 32669410 [DOI:10.2337/dc19-1855]
19. Derakhshan R, Khoshnood A, Balaee P. Evaluation of abdominal obesity prevalence in diabetic patients and relation with other factors of metabolic syndrome. Iran J Endocrinol Metab 2010;12(3):208-12. Link
20. 20 Mirzaeian S, Rashidkhani B. Dietary determinants of abdominal obesity: a review of epidemiological evidence. J Qazvin Univ Med Sci 2013;17(1):76-86. Link
21. Vincent-Onabajo GO, Daniel H, Ali MU, Masta MA. Abdominal obesity in stroke: an exploratory survey of stroke survivors attending physiotherapy facilities in Nigeria. Prog Med Sci 2017;1(1):24-8. Link [DOI:10.5455/pms.286424]
22. Winter Y, Pieper L, Klotsche J, Riedel O, Wittchen HU. Obesity and abdominal fat markers in patients with a history of stroke and transient ischemic attacks. J Stroke Cerebrovasc Dis 2016;25(5):1141-7. PMID: 26915603 [DOI:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.12.026]
23. Sahakyan KR, Somers VK, Rodriguez-Escudero JP, Hodge DO, Carter RE, Sochor O, et al. Normal-weight central obesity: implications for total and cardiovascular mortality. Ann Intern Med 2015;163(11):827-35. PMID: 26551006 [DOI:10.7326/M14-2525]
24. Zahn K, Linseisen J, Heier M, Peters A, Thorand B, Nairz F, et al. Body fat distribution and risk of incident ischemic stroke in men and women aged 50 to 74 years from the general population. The KORA Augsburg cohort study. PloS One 2018;13(2):e0191630. PMID: 29401461 [DOI:10.1371/journal.pone.0191630]
25. Hajian K, Hiedari B. Prevalence of abdominal obesity in a population aged 20 to 70 years in urban Mazandaran (northeran Iran, 2004). Iran J Endocrinol Metab 2006;8(2):147-56. Link
26. Okoro EO, Oyejola BA, Etebu EN, Sholagberu H, Kolo PM, Chijioke A, et al. Body size preference among Yoruba in three Nigerian communities. Eat Weight Disord 2014;19(1):77-88. PMID: 24174319 [DOI:10.1007/s40519-013-0060-9]
27. Vicente VS, Cabral NL, Nagel V, Guesser VV, Safanelli J. Prevalence of obesity among stroke patients in five Brazilian cities: a cross-sectional study. Arq Neuropsiquiatr 2018;76(6):367-72. PMID: 29972418 [DOI:10.1590/0004-282x20180053]
28. Strazzullo P, D'Elia L, Cairella G, Garbagnati F, Cappuccio FP, Scalfi L. Excess body weight and incidence of stroke: meta-analysis of prospective studies with 2 million participants. Stroke 2010;41(5):e418-26. PMID: 20299666 [DOI:10.1161/STROKEAHA.109.576967]
29. Kalichman L, Rodrigues B, Gurvich D, Israelov Z, Spivak E. Impact of patient's weight on stroke rehabilitation results. Am J Phys Med Rehabil 2007;86(8):650-5. PMID: 17667195 [DOI:10.1097/PHM.0b013e318115f41b]
30. Padwal RS, Wang X, Sharma AM, Dyer D. The impact of severe obesity on post-acute rehabilitation efficiency, length of stay, and hospital costs. J Obes 2012;2012:972365. PMID: 22523669 [DOI:10.1155/2012/972365]
31. Soriguer F, Almaraz MC, Ruiz-de-Adana MS, Esteva I, Linares F, Garcia-Almeida JM, et al. Incidence of obesity is lower in persons who consume olive oil. Eur J Clin Nutr 2009;63(11):1371-4. PMID: 19623198 [DOI:10.1038/ejcn.2009.65]
32. Veghari G, Sedaghat M, Maghsodlo S, Banihashem S, Moharloei P, Angizeh A, et al. The correlation between educational levels and central obesity in the north of Iran: an epidemiologic study. ARYA Atheroscler 2013;9(4):217-22. PMID: 23970916
33. Skolarus LE, Sanchez BN, Levine DA, Baek J, Kerber KA, Morgenstern LB, et al. Association of body mass index and mortality after acute ischemic stroke. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2014;7(1):64-9. PMID: 24326935 [DOI:10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000129]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehvan F, Soleimani M, Mahmodi M. Evaluation of the Prevalence of Abdominal Obesity and its Related Factors in Patients with Stroke. Qom Univ Med Sci J. 2020; 14 (9) :50-58
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2862-fa.html

دهون فاضل، سلیمانی محسن، محمودی منیره. بررسی شیوع چاقی شکمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1399; 14 (9) :50-58

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2862-fa.htmlدوره 14، شماره 9 - ( آذر 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256