[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 10 - ( دی 1399 ) ::
جلد 14 شماره 10 صفحات 25-33 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات ترپینولن و فعالیت بدنی بر حافظه و یادگیری بر مدل رت‌های آلزایمری شده
بهاره سیفی نهاوندی1 ، پریچهره یغمایی 2، شهین احمدیان3 ، آزاده ابراهیم حبیبی4 ، مریم قبه1
1- گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
2- گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، yaghmaei_p@srbiau.ac.ir
3- گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران
4- مرکز تحقیقات بیوسنسور، پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده:   (70 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماری آلزایمر یکی از مهمترین بیماریهای تحلیل برنده عصبی است که به دنبال تولید رادیکال‌های آزاد و فاکتور‌های التهابی بروز می‌کند. ترپینولن دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ترپینولن و فعالیت بدنی بر حافظه و یادگیری مدل رت‌های آلزایمری شده انجام شد.
روش بررسی: برای ایجاد مدل آلزایمری از تزریق دوطرفه AB1-42 درون هیپوکامپ رت‌های نر استفاده شد. گروه‌بندی شامل: کنترل منفی، شم، ورزش، کنترل مثبت، آلزایمری + آب مقطر، آلزایمری + ورزش، آلزایمری + ترپینولن (درمان)، آلزایمری + ترپینولن (پیشگیری) و آلزایمری + ترپینولن + ورزش بود. در این مطالعه فعالیت SOD (Superoxide dismutase)، سطح MDA (Malondialdehyde)، آزمون رفتاری شاتل باکس، میزان نوروژنز و پلاک‌های آمیلوئیدی بررسی گردید. دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس بین آزمودنی یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: در گروه کنترل مثبت نسبت به گروه‌های کنترل آزمون رفتاری، فعالیت SOD و میزان نوروژنز به شکل معناداری کاهش یافته بود؛ اما سطح MDA و میزان پلاک‌ها افزایش معناداری را نشان داد (05/0>P). دریافت ترپینولن و ورزش موجب افزایش معنادار نوروژنز، کاهش معنادار پلاک‌ها و تغییرات معنادار در شاخص‌های بیوشیمیایی و آزمون رفتاری گردید (05/0>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر و گزارش‌های قبلی مبنی بر اثرات آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی ترپینولن، به نظر می‌رسد این ترکیب و ورزش همراه با یکدیگر می‌توانند اختلالات و عارضه‌های ایجاد شده در حافظه را بهبود بخشند.
واژه‌های کلیدی: بتا آمیلوئید پپتیدها، بیماری آلزایمر، ترپینولن، موش‌ها؛، ورزش
متن کامل [PDF 1033 kb]   (18 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (11 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1399/7/5 | پذیرش: 1399/10/20 | انتشار: 1399/10/10
فهرست منابع
1. Ittner LM, Gotz J. Amyloid-β and tau-a toxic pas de deux in Alzheimer's disease. Nat Rev Neurosci 2011;12(2):65-72. DOI: 10.1038/nrn2967 [DOI:10.1038/nrn2967]
2. Fathi F, Hatami H, Ali Hemmati AR, Banan Khojasteh SM. Effects of sesame oil on improving spatial memory in alzheimers disease. J Babol Univ Med Sci 2014;16(2):34-41. DOI: 10.18869/acadpub.jbums.16.2.34
3. Poprac P, Jomova K, Simunkova M, Kollar V, Rhodes CJ, Valko M. Targeting free radicals in oxidative stress-related human diseases. Trends Pharmacol Sci 2017;38(7):592-607. DOI: 10.1016/j.tips.2017.04.005 [DOI:10.1016/j.tips.2017.04.005]
4. Birnbaum JH, Wanner D, Gietl AF, Saake A, Kündig TM, Hock C, et al. Oxidative stress and altered mitochondrial protein expression in the absence of amyloid-β and tau pathology in iPSC-derived neurons from sporadic Alzheimer's disease patients. Stem Cell Res 2018;27:121-30. DOI: 10.1016/j.scr.2018.01.019 [DOI:10.1016/j.scr.2018.01.019]
5. Soydinç S, Çelik A, Demiryürek S, Davutoğlu V, Tarakçıoğlu M, Aksoy M. The relationship between oxidative stress, nitric oxide, and coronary artery disease. Eur J Gen Med 2007;4(2):62-6. Link [DOI:10.29333/ejgm/82487]
6. Sharma RK, Agarwal A. Role of reactive oxygen species in male infertility. Urology 1996;48(6):835-50. DOI: 10.1016/s0090-4295(96)00313-5 [DOI:10.1016/S0090-4295(96)00313-5]
7. Um HS, Kang EB, Koo JH, Kim HT, Jin L, Kim EJ, et al. Treadmill exercise represses neuronal cell death in an aged transgenic mouse model of Alzheimer's disease. Neurosci Res 2011;69(2):161-73. DOI: 10.1016/j.neures.2010.10.004 [DOI:10.1016/j.neures.2010.10.004]
8. Case AJ. On the origin of superoxide dismutase: an evolutionary perspective of superoxide-mediated redox signaling. Antioxidants 2017;6(4):82. DOI: 10.3390/antiox6040082 [DOI:10.3390/antiox6040082]
9. He L, He T, Farrar S, Ji L, Liu T, Ma X. Antioxidants maintain cellular redox homeostasis by elimination of reactive oxygen species. Cell Physiol Biochem 2017;44(2):532-53. DOI: 10.1159/000485089 [DOI:10.1159/000485089]
10. Janyou A, Wicha P, Jittiwat J, Suksamrarn A, Tocharus C, Tocharus J. Dihydrocapsaicin attenuates blood brain barrier and cerebral damage in focal cerebral ischemia/reperfusion via oxidative stress and inflammatory. Sci Rep 2017;7(1):10556. DOI: 10.1038/s41598-017-11181-5 [DOI:10.1038/s41598-017-11181-5]
11. Dinda B, Chowdhury DR, Mohanta BC. Naturally occurring iridoids, secoiridoids and their bioactivity. An updated review, part 3. Chem Pharm Bull (Tokyo) 2009;57(8):765-96. DOI: 10.1248/cpb.57.765 [DOI:10.1248/cpb.57.765]
12. Brauss MS, Linforth RS, Cayeux I, Harvey B, Taylor AJ. Altering the fat content affects flavor release in a model yogurt system. J Agric Food Chem 1999;47(5):2055-9. DOI: 10.1021/jf9810719 [DOI:10.1021/jf9810719]
13. Falk AA, Hagberg MT, Lof AE, Wigaeus-Hjelm EM, Zhiping W. Uptake, distribution and elimination of alphapinene in man after exposure by inhalation. Scand J Work Environ Health 1990;16(5):372-8. DOI: 10.5271/sjweh.1771 [DOI:10.5271/sjweh.1771]
14. Smith AD, Zigmond MJ. Can the brain be protected through exercise? Lessons from an animal model of Parkinsonism. Exp Neurol 2003;184(1):31-9. DOI: 10.1016/j.expneurol.2003.08.017 [DOI:10.1016/j.expneurol.2003.08.017]
15. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L, et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc Natl Acad Sci U S A 2011;108(7):3017-22. DOI: 10.1073/pnas.1015950108 [DOI:10.1073/pnas.1015950108]
16. Dall'Igna OP, Fett P, Gomes MW, Souza DO, Cunha RA, Lara DR. Caffeine and adenosine A(2a) receptor antagonists prevent β-amyloid (25-35)-induced cognitive deficits in mice. Exp Neurol 2007;203(1):241-5. DOI: 10.1016/j.expneurol.2006.08.008 [DOI:10.1016/j.expneurol.2006.08.008]
17. Aydın E, Türkez H, Sait Keleş M. The effect of carvacrol on healthy neurons and N2a cancer cells: some biochemical, anticancerogenicity and genotoxicity studies. Cytotechnology 2013;66(1):149-57. DOI: 10.1007/s10616-013-9547-5 [DOI:10.1007/s10616-013-9547-5]
18. Eslimi Esfehani D, Oryan SH, Khosravi M, Valizadegan F. effect of fennel extract on the improvement of memory disorders in beta amyloid alzheimer model of male wistar rats. Sci J Ilam Univ Med Sci 2019,27(1):1-12. DOI: 10.29252/sjimu.27.1.1 [DOI:10.29252/sjimu.27.1.1]
19. Alaei H, Moloudi R, Sarkaki AR. Effects of treadmill running on mid-term memory and swim speed in the rat with Morris water maze test. J Bodywork Movement Ther 2008;12(1):72-5. DOI: 10.1016/j.jbmt.2007.05.004 [DOI:10.1016/j.jbmt.2007.05.004]
20. Zarrindast M, Madadi F, Ahmadi S. Repeated administrations of dopamine receptor agents affect lithium-induced state-dependent learning in mice. J Psychopharmacol 2009;23(6):645-51. DOI: 10.1177/0269881108093926 [DOI:10.1177/0269881108093926]
21. Liu J, Wang A, Li L, Huang Y, Xue P, Hao A. Oxidative stress mediates hippocampal neurondeath in rats after lithium-pilocarpineinduced status epilepticus. Seizure 2010;19(3):165-72. DOI: 10.1016/j.seizure.2010.01.010 [DOI:10.1016/j.seizure.2010.01.010]
22. Batista PA, Werner MF, Oliveira EC, Burgos L, Pereira P, Brum LF, et al. The antinociceptive effect of (-)-linalool in models of chronic inflammatory and neuropathic hypersensitivity in mice. J Pain 2010;11(11):1222-9. DOI: 10.1016/j.jpain.2010.02.022 [DOI:10.1016/j.jpain.2010.02.022]
23. Wu Q, Yu L, Qiu J, Shen B, Wang D, Soromou LW, et al. Linalool attenuates lung inflammation induced by Pasteurella multocida via activating Nrf-2 signaling pathway. Int Immunopharmacol 2014;21(2):456-63. DOI: 10.1016/j.intimp.2014.05.030 [DOI:10.1016/j.intimp.2014.05.030]
24. Li J, Zhang X, Huang H. Protective effect of linalool against lipopolysaccharide/D-galactosamine-induced liver injury in mice. Int Immunopharmacol 2014;23(2):523-9. DOI: 10.1016/j.intimp.2014.10.001 [DOI:10.1016/j.intimp.2014.10.001]
25. Beier RC, Byrd JA, Kubena LF, Hume ME, McReynolds JL, Anderson RC, et al. Evaluation of linalool, a natural antimicrobial and insecticidal essential oil from basil: effects on poultry. Poult Sci 2014;93(2):267-72. DOI: 10.3382/ps.2013-03254 [DOI:10.3382/ps.2013-03254]
26. Saadati H, Babri S, Ahmadiasl N, Mashhadi M. Effects of exercise on memory concolidation and retrieval of passive avoidance learning in young male rats. Asian J Sports Med 2010;1(3):137-42. DOI: 10.5812/asjsm.34858 [DOI:10.5812/asjsm.34858]
27. Liu HI, Zhao G, Zhang H, Shi LD. Long-term treadmill exercise inhibits the progression of Alzheimer's disease-like neuropathology in the hippocampus of APP/ PS1 transgenic mice. Behav Brain Res 2013;256:261-72. DOI: 10.1016/j.bbr.2013.08.008 [DOI:10.1016/j.bbr.2013.08.008]
28. Pappolla MA, Omar RA, Kim KS, Robakis NK. Immunohistochemical evidence of oxidative [corrected] stress in Alzheimer's disease. Am J Pathol 1992;140(3):621-8. Link
29. Massaad CA, Washington TM, Pautler RG, Klann E. Overexpression of SOD-2 reduces hippocampal superoxide and prevents memory deficits in a mouse model of Alzheimer's disease. Proc Natl Acad Sci U S A 2009;106(32):13576-81. DOI: 10.1073/pnas.0902714106 [DOI:10.1073/pnas.0902714106]
30. Costa DA, de Oliveira GA, Lima TC, dos Santos PS, de Sousa DP, de Freitas RM. Anticonvulsant and antioxidant effects of cyano-carvone and its action on acetylcholinesterase activity in mice hippocampus. Cell Mol Neurobiol 2012;32(4):633-40. DOI: 10.1007/s10571-012-9812-8 [DOI:10.1007/s10571-012-9812-8]
31. Trabace L, Kendrick KM, Castrignano S, Colaianna M, De Giorgi A, Schiavone S, et al. Soluble amyloid beta1-42 reduces dopamine levels in rat prefrontal cortex: relationship to nitric oxide. Neuroscience 2007;147(3):652-63. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2007.04.056 [DOI:10.1016/j.neuroscience.2007.04.056]
32. Weingarten MD, Lockwood AH, Hwo SY, Kirschner MW. A protein factor essential for microtubule assembly. Proc Natl Acad Sci U S A 1975;72(5):1858-62. DOI: 10.1073/pnas.72.5.1858 [DOI:10.1073/pnas.72.5.1858]
33. Celik S, Ozkaya A. Effects of intraperitoneally administered lipoic acid, vitamin E, and linalool on the level of total lipid and fatty acids in guinea pig brain with oxidative stress induced by H2O2. J Biochem Mol Biol 2002;35(6):547-52. DOI: 10.5483/bmbrep.2002.35.6.547 [DOI:10.5483/BMBRep.2002.35.6.547]
34. Macedo EM, Santos WC, Sousa BP Neto, Lopes EM, Piauilino CA, Cunha FV, et al. Association of terpinolene and diclofenac presents antinociceptive and anti-inflammatory synergistic effects in a model of chronic inflammation. Braz J Med Biol Res 2016;49(7):e5103. DOI: 10.1590/1414-431X20165103 [DOI:10.1590/1414-431x20165103]
35. Hong JT. NF-kB as a mediator of brain inflammation in AD. CNS Neurol Disord Drug Targets 2017;16(1):18715366. Link
36. Habtemariam S. Protective effects of caffeic acid and the Alzheimer's brain: an update. Mini Rev Med Chem 2017;17(8):667-74. DOI: 10.2174/1389557516666161130100947 [DOI:10.2174/1389557516666161130100947]
37. Adlard PA, Perreau VM, Pop V, Cotman CW. Voluntary exercise decreases amyloid load in a transgenic model of Alzheimer's disease. J Neurosci 2005;25(17):4217-21. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0496-05.2005 [DOI:10.1523/JNEUROSCI.0496-05.2005]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Seifi Nahavandi B, Yaghmaei P, Ahmadian S, Ebrahim-Habibi A, Ghobeh M. Effects of Terpinolene and Physical Activity on Memory and Learning in a Model of Alzheimer's Disease among Rats. Qom Univ Med Sci J. 2020; 14 (10) :25-33
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2934-fa.html

سیفی نهاوندی بهاره، یغمایی پریچهره، احمدیان شهین، ابراهیم حبیبی آزاده، قبه مریم. بررسی اثرات ترپینولن و فعالیت بدنی بر حافظه و یادگیری بر مدل رت‌های آلزایمری شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1399; 14 (10) :25-33

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2934-fa.htmlدوره 14، شماره 10 - ( دی 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4263

Warning: A non-numeric value encountered in /opt/lampp/htdocs/journal/includes/functions.php on line 295