[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 15، شماره 3 - ( خرداد 1400 ) ::
جلد 15 شماره 3 صفحات 198-209 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر نگرانی های کووید 19 بر سلامت روان دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی یک تحلیل چند گروهی بر اساس جنسیت
فائزه عبدالله نژاد1 ، رضا اندام 2، مجتبی رجبی1
1- گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
2- گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود ، Reza.andam@gmail.comReza.andam@gmail.com
چکیده:   (386 مشاهده)
چکیده
زمینه  و هدف: بیماری کووید 19 نه تنها سلامت جسمانی افراد را تهدید می کند، بلکه عامل بروز بیماری های روانشناختی متعدد شده و سلامت روان افراد را به خطر می اندازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرانی های کووید 19 بر سلامت روان دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی یک تحلیل چند گروهی بر اساس جنسیت بود.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ورزشکار منطقه 9 کشور تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از نرم­افزار جی پاور 146نفر تعیین شد که به­صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسش­نامه­های سلامت روانی Keyes، حمایت اجتماعی و نگرانی های کووید-19 Graupenspergerاستفاده گردید. همچنین داده­ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد.
 یافته ها: نتایج نشان داد که نگرانی از کووید19 تاثیر منفی و معنادار بر سلامت روان دانشجویان دارد(β=-0.64 , t=7.58). همچنین حمایت اجتماعی نقش تعدیلگر در رابطه بین نگرانی از کووید19 و سلامت روان دانشجویان دارد و باعث تضعیف این رابطه می شود(β=-0.11 , t=2.003). همچنین نتایج  PLS -MGA  نشان داد که تفاوت معناداری بین مردان و زنان وجود ندارد. 
نتیجه گیری: برای تقویت حمایت اجتماعی و جلوگیری از افزایش نگرانی های کووید 19 بر سلامت روان دانشجویان پیشنهاد می شود مربیان ورزشی دانشگاه ها با پیگیری مستمر در خصوص وضعیت دانشجویان ورزشکار و مدیران ورزشی دانشگاه ها با برگزاری مجازی بعضی از رویدادهای ورزشی به سلامت روان دانشجویان کمک نمایند.
واژه‌های کلیدی: کرونا ویروس، کووید19، سلامت روان، دانشجویان
متن کامل [PDF 5559 kb]   (202 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (11 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1400/2/1 | پذیرش: 1400/2/31 | انتشار: 1400/3/10
فهرست منابع
1. Akbari M, Najafi S, Nadrian H. [The relationship between social capital perceived social support and the women's mental health in Sanandaj: A community-based study (Persian)]. Iran J Health Educ Health Promot. 2017; 5(3):155-63. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.155] [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.5.3.155]
2. Almasi Z, Hashemi Habib-Abadi R, Rahmani R. [The study of mental health status and its effective factors among Zahedan city's welders (Persian)]. Pajouhan Sci J. 2020; 18(2):30-8. http://psj.umsha.ac.ir/article-1-530-en.html
3. Shafaghdoost M, Shahamat Dehsorkh F. [Mediating role of the object relations and the ego function in relation between family function and mental health (Persian)]. J Res Psychol Health. 2019; 13(3):31-46. http://rph.khu.ac.ir/article-1-3475-fa.html
4. Fischer R. Rewarding employee loyalty: An organizational justice approach. Int J Organ Behav. 2004; 8(3):486-503. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.597.901&rep=rep1&type=pdf
5. Tahmasebzadeh D, Sheikhi M, Azimpoor E. [The role of social well-being and academic burnout in predicting students' academic eagerness (Persian)]. Educ Strateg Med Sci. 2018; 11(2):83-90. http://edcbmj.ir/article-1-1427-en.html
6. Kapadia F, Levy M, Griffin-Tomas M, Greene RE, Halkitis SN, Urbina A, et al. Perceived social support and mental health states in a clinic-based sample of older HIV positive adults. J HIV AIDS Soc Serv. 2016; 15(4):417-27. [DOI:10.1080/15381501.2016.1212295] [DOI:10.1080/15381501.2016.1212295]
7. Brummett BH, Mark DB, Siegler IC, Williams RB, Babyak MA, Clapp-Channing NE, et al. Perceived social support as a predictor of mortality in coronary patients: Effects of smoking, sedentary behavior, and depressive symptoms. Psychosom Med. 2005; 67(1):40-5.[DOI:10.1097/01.psy.0000149257.74854.b7] [PMID] [DOI:10.1097/01.psy.0000149257.74854.b7]
8. Shahyad Sh, Mohammadi MT. [Psychological impacts of Covid-19 outbreak on mental health status of society individuals: A narrative review (Persian)]. J Mil Med. 2020; 22(2):184-92. [DOI:10.30491/JMM.22.2.184]
9. McCloskey B, Zumla A, Ippolito G, Blumberg L, Arbon P, Cicero A, et al. Mass gathering events and reducing further global spread of COVID-19: A political and public health dilemma. Lancet. 2020; 395(10230):1096-9. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30681-4] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30681-4]
10. Gewin V. Five tips for moving teaching online as COVID-19 takes hold. Nature. 2020; 580(7802):295-7. [DOI:10.1038/d41586-020-00896-7] [PMID] [DOI:10.1038/d41586-020-00896-7]
11. Lu H, Nie P, Qian L. Do quarantine experiences and attitudes towards COVID-19 affect the distribution of mental health in China? A quantile regression analysis. Appl Res Qual Life. 2020; June. [DOI:10.1007/s11482-020-09851-0] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s11482-020-09851-0]
12. Wang G, Zhang Y, Zhao J, Zhang J, Jiang F. Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. Lancet. 2020; 395(10228):945-7. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30547-X] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/S0140-6736(20)30547-X]
13. Graupensperger S, Benson AJ, Kilmer JR, Evans MB. Social (Un) distancing: Teammate interactions, athletic identity, and mental health of student-athletes during the COVID-19 pandemic. J Adolesc Health. 2020; 67(5):662-70.[DOI:10.1016/j.jadohealth.2020.08.001] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.jadohealth.2020.08.001]
14. Asgari M, Ghadami A, Aminaei R , Rezazadeh R. [Psychological effects of Covid 19 and its psychological effects: A systematic review (Persian)]. Educ Psychol. 2020; 16(55):173-206. [DOI:10.1016/j.jadohealth.2020.08.001] [DOI:10.1016/j.jadohealth.2020.08.001]
15. Saffarinia M. [The prediction of mental health based on the anxiety and the social cohesion that caused by Coronavirus (Persian)]. Q Soc Psychol Res. 2020; 9(36):129-41. https://www.socialpsychology.ir/article_105547.html
16. Bauer LL, Seiffer B, Deinhart C, Atrott B, Sudeck G, Hautzinger M, et al. Associations of exercise and social support with mental health during quarantine and social-distancing measures during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional survey in Germany. MedRxiv. 2020. 1-18. [DOI:10.1101/2020.07.01.20144105] [DOI:10.1101/2020.07.01.20144105]
17. Jacobson NC, Lekkas D, Price G, Heinz MV, Song M, O'Malley AJ, et al. Flattening the mental health curve: COVID-19 stay-at-home orders are associated with alterations in mental health search behavior in the United States. JMIR Ment Health. 2020; 7(6):e19347. [DOI:10.2196/19347] [PMID] [PMCID] [DOI:10.2196/19347]
18. Tahernia M, Hasanvand A. [Economic consequences of Covid-19 disease on the Iranian economy; With an emphasis on employment (Persian)]. Q J Nurs Manag. 2020; 9(3):43-58. http://ijnv.ir/article-1-737-en.html
19. Choobdari A, Nikkhoo F, Fooladi F. [Psychological consequences of new coronavirus (Covid 19) in children: A systematic review (Persian)]. Educ Psychol. 2020; 16(55):55-68. [DOI:10.3390/ijerph17196975] [DOI:10.3390/ijerph17196975]
20. Romero E, López-Romero L, Domínguez-Álvarez B, Villar P, Gómez-Fraguela JA. Testing the effects of COVID-19 confinement in Spanish children: The role of parents' distress, emotional problems and specific parenting. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(19):6975. [DOI:10.3390/ijerph17196975] [PMID] [PMCID] [DOI:10.3390/ijerph17196975]
21. Nikpour M, Behmanesh F, Darzipoor M, Sadeghi Haddad Zavareh M. [Pregnancy outcomes and clinical manifestations of Covid-19 in pregnant women: A narrative review (Persian)]. J Mil Med. 2020; 22(2):177-83. [DOI:10.30491/JMM.22.2.177]
22. Keyes CLM. The subjective well-being of America's youth: Toward a comprehensive assessment. Adolesc Fam Health. 2005; 4(1):3-11. https://www.researchgate.net/publication/232509662
23. Ghasemy M, Teeroovengadum V, Becker JM, Ringle CM. This fast car can move faster: A review of PLS-SEM application in higher education research. High Educ. 2020; 80(6):1121-52. [DOI:10.1007/s10734-020-00534-1] [DOI:10.1007/s10734-020-00534-1]
24. Chin WW, Dibbern J. An introduction to a permutation based procedure for multi-group PLS analysis: Results of tests of differences on simulated data and a cross cultural analysis of the sourcing of information system services between Germany and the USA. In: Esposito Vinzi V, Chin W, Henseler J, Wang H, editors. Handbook of Partial Least Squares. Springer Handbooks of Computational Statistics. Berlin/Heidelberg: Springer; 2010. [DOI:10.1007/978-3-540-32827-8_8] [DOI:10.1007/978-3-540-32827-8_8]
25. Henseler J, Ringle C M , Sarstedt M. Testing measurement invariance of composites using partial least squares. Int Market Rev. 2016; 33(3):405-31. [DOI:10.1108/IMR-09-2014-0304] [DOI:10.1108/IMR-09-2014-0304]
26. Ghabel Damirchi B, Dabbagh H, Khanjani Gh, Gharayagh Zandi H. [The relationship between exercise addiction and depression of elite athletes during quarantine and closure of sports venues and events due to Corona Virus (Covid-19) (Persian)]. J Mot Behav Sci. 2021; 3(4):493-501. http://www.jmbs.ir/article_113447.html?lang=en
27. Hashemeian Nezhad F, Mostafapour S, Olumi Sh, Madahinejhad M. [Investigation of relationship between perceived social support, social maturation, psychological hardiness and mental health of students (Persian)]. Horiz Med Educ Dev. 2020; 11(2):54-65. [DOI:10.1108/IMR-09-2014-0304] [DOI:10.1108/IMR-09-2014-0304]
28. Riahi ME, Aliverdinia A, Pourhossein Z. [Relationship between social support and mental health (Persian)]. Soc Welf Q. 2011; 10(39):85-121. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-322-en.html
29. Esmaeilpour Eshkaftaki M. [The prediction of students' social support based on components of social capital and psychological capital in corona epidemic (Persian)]. Q Soc Psychol Res. 2020; 10(39):179-63. [DOI:10.1108/IMR-09-2014-0304] [DOI:10.1108/IMR-09-2014-0304]
30. Kang HW, Park M, Wallace JP. The impact of perceived social support, loneliness, and physical activity on quality of life in South Korean older adults. J Sport Health Sci. 2018; 7(2):237-44. [DOI:10.1016/j.jshs.2016.05.003] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.jshs.2016.05.003]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abdolahnezhad F, Andam R, Rajabi M. The Impact of Covid 19 Concerns on the Mental Health of Athlete Students with the Modifying Role of Social Support in a Multi-Group Analysis by Gender. Qom Univ Med Sci J. 2021; 15 (3) :198-209
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3155-fa.html

عبدالله نژاد فائزه، اندام رضا، رجبی مجتبی. تأثیر نگرانی های کووید 19 بر سلامت روان دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی یک تحلیل چند گروهی بر اساس جنسیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1400; 15 (3) :198-209

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3155-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 15، شماره 3 - ( خرداد 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331