:: دوره 11، شماره 11 - ( بهمن 1396 ) ::
جلد 11 شماره 11 صفحات 87-94 برگشت به فهرست نسخه ها
همبستگی بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیتی مایرز- بریگز در دانشجویان پزشکی
سید داود محمدی1، پروین رحمتی نژاد* 2، سیدرضا سیدطبایی1، ولی‌الله اکبری1
1- گروه روانپزشکی، بیمارستان اعصاب و روان سهامیه، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
2- بیمارستان اعصاب و روان سهامیه، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. ، rahmatinejadp@yahoo.com
چکیده:   (972 مشاهده)
زمینه و هدف: روانشناسان شناخت‌گرا، طرحواره‌ها(Schema)  را ساختارهایی شناختی می‌دانند که فرد را در گزینش، رمزگردانی و پردازش اطلاعات به‌دست‌آمده از محیط تحت ‌تأثیر قرار می‌دهند. هدف از این مطالعه بررسی همبستگی بین ابعاد شخصیتی مایرز - بریگز و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان پزشکی بود.
روش بررسی: در این پژوهش که از نوع توصیفی همبستگی بود، 120 دانشجو (60 دختر و 60 پسر) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به سؤالات 2 پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار یانگ و سنخ‌نمای مایرز بریگز پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آماره‌های ضریب همبستگی پیرسون و تی‌مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه، تفاوتی میان دو گروه دختر و پسر در ابعاد شخصیتی مایرز- ریگز مشاهده نشد. هر دو گروه بیشترین نمره را در بُعد برونگرایی و ادراکی کسب کردند. بین دو گروه، تفاوت معنی‌داری در طرحواره‌های حوزه محدودیت مختل وجود داشت و دختران در این حوزه، نمرات بیشتری را به‌ دست آوردند. همچنین بین بُعد درونگرایی شخصیت مایرز - بریگز و حوزه محدودیت‌های مختل، همبستگی مثبت معنی‌داری وجود داشت. بین بُعد قضاوتی نیز با طرحواره‌های حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، گوش‌به‌زنگی بیش از حد، بازداری و حوزه محدودیت‌های مختل، همبستگی منفی معنی‌داری وجود داشت. ُبعد حسی با طرحواره‌های حوزه محدودیت‌های مختل، همبستگی مثبت معنی‌داری نشان داد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر، شواهدی را برای همبستگی بین طرحواره‌های ناسازگار با تیپ‌های شخصیتی فراهم می‌آورد.
 
واژه‌های کلیدی: طرحواره‌های ناسازگار اولیه، شخصیت، دانشجویان پزشکی، روانشناسی
متن کامل [PDF 445 kb]   (474 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 11 - ( بهمن 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها