:: دوره 12، شماره 9 - ( آذر 1397 ) ::
جلد 12 شماره 9 صفحات 38-46 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر عصاره هیدروالکلی اندام‌های هوایی گل میمونی شیاردار بر رده سلولی MCF-7 و ارزیابی بیان ژن‌های BAX و KAI1
محدثه سادات طباطبایی* 1، رحیم احمدی2 ، سید مهرداد کسایی3
1- گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان ، Mohadeseh@yahoo.com
2- گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
3- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
چکیده:   (1223 مشاهده)
زمینه و هدف: مطالعات نشان داده‌اند گل میمونی شیاردار دارای اثرات درمانی متعددی است؛ به‌همین منظور در این مطالعه تأثیر سیتوتوکسیک عصاره هیدروالکلی اندام‌های هوایی گل میمونی شیاردار بر سلول‌های MCF-7 و ارزیابی بیان ژن‌های BAX و KAI1 بررسی گردید.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، ابتدا عصاره گیاه به روش ماسراسیون تهیه شد، سپس تأثیر غلظت‌های مختلف عصاره (0001/0، 001/0، 1/0، 1 و 10 میلی‌گرم برمیلی‌لیتر) بر زنده‌مانی سلول‌های MCF7 به روشMTT  مورد سنجش قرار گرفت. همچنین بررسی اثرات دوزهای 1، 1/0 و 01/0 میلی‌گرم برمیلی‌لیتر عصاره بر ژن‌های BAX و KAI1با استفاده از real-time PCR ارزیابی شد. داده‌ها به کمک آزمون آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه، تمام غلظت‌های عصاره سبب کاهش معنی‌دار زنده‌مانی سلول‌های MCF7 در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0>p). از سویی، بیان نسبی ژن ضدمتاستازی KAI1 و ژن آپوپتوزیBAX  در گروه‌های دریافت‌کننده 1 و 1/0 میلی‌گرم برمیلی‌لیتر عصاره نسبت به گروه کنترل به ترتیب دچار افزایش و کاهش معنی‌داری شد (001/0>p).  
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد عصاره هیدروالکلی اندام‌های هوایی گل میمونی شیاردار دارای اثرات سیتوتوکسیک بر سلول‌های سرطانی پستان است که در این راستا می‌تواند سبب القای آپوپتوز وابسته به ژن BAX شود. همچنین این عصاره با افزایش بیان نسبی ژن ضدمتاستازی KAI1، دارای اثرات ضدمتاستازی در سلول‌های سرطانی پستان نیز می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: سلول‌های ام سی اف 7، گل میمون شیاردار، پروتئین باکس انسانی، کا آ ایی1
متن کامل [PDF 1030 kb]   (314 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (150 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۸
* نشانی نویسنده مسئول: دانشگاه آزاد همدان، گروه زیست شناسیXML   English Abstract   Printدوره 12، شماره 9 - ( آذر 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها