[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 9 - ( آذر 1399 ) ::
جلد 14 شماره 9 صفحات 39-49 برگشت به فهرست نسخه ها
پایش رشد کودکان کار 6-5 ساله منطقه 15 شهر تهران در سال 1397
رامین تقی زاده1 ، ایمان امیری2 ، مجتبی خادم الحسینی3 ، سیده طیبه رهیده 4
1- کمیته پژوهشی دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
2- گروه تغذیه جامعه، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
4- گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، rahide.t@iums.ac.ir
چکیده:   (190 مشاهده)
زمینه و هدف: سوء‌تغذیه در کودکان علاوه بر عقب‌ماندگی رشد جسمی و ذهنی، با کاهش یادگیری و عدم توانایی در کسب مهارت همراه می‌باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت تغذیه‌ای کودکان 6-5 ساله "کانون شکوفا" (کودکان کار) منطقه 15 شهر تهران انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بوده و با توجه به محدود بودن تعداد کودکان مورد نظر در این مرکز (53 نفر) به روش سرشماری در سال 1397 انجام شد. اطلاعات مورد نیاز براساس پرونده کودکان و اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک جمع‌آوری شدند و با استفاده از استاندارد NCHS (National Center for Health Statistics)، امتیاز Z برای هریک از شاخص‌های BMI (Body mass index) برای سن، وزن برای سن و قد برای سن محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و آزمون آماری مجذور کای دو در سطح معناداری (05/0P<) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه 25 پسر (2/47 درصد) و 28 دختر (8/52 درصد) شرکت نمودند. 28 نفر از آزمودنی‌ها (8/52 درصد) ملیت ایرانی و 25 نفر (2/47 درصد) ملیت افغان داشتند. ارزیابی تن‌سنجی نشان داد که 7/5 درصد از کودکان کم وزنی متوسط، 5/7 درصد کوتاه قدی متوسط و 7/5 درصد از آن‌ها اضافه وزن داشتند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان دادند که وضعیت تغذیه‌ای کودکان 6-5 ساله کانون شکوفا نسبتاً مناسب است؛ اما از آنجایی که احتمال کمبود ریزمغذی‌ها وجود دارد، پیشنهاد می‌شود این مهم در مطالعات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: کودکان، سوء تغذیه، وضعیت تغذیه ای
متن کامل [PDF 1296 kb]   (66 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (31 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه
دریافت: 1399/3/3 | پذیرش: 1399/4/4 | انتشار: 1399/9/10
فهرست منابع
1. 1. Jelliffe DB, Jelliffe EF, Zerfas A, Neumann C. Community nutritional assessment with special reference to less technically developed countries. Oxford: Oxford University Press; 1990. P. 86-7. Link
2. Mahan LK, Escott-Stump S. Krauses food, nutrition and diet therapy. 11th ed. Philadelphia: Saunders; 2008. P. 780-81. Link
3. Delvarian Zadeh M, Hosseinzadeh SA. Surveying the nutritional status of school students of Shahrood city and some related factors in 2004. Koomesh 2006;7(1):41-8. (In Persian) Link
4. Kiy-Ghobadi K, Jazayeri A, Keshavarz A, Jarolahi N, Aghdam B. Nutritional status of 2-5-ear-old children and the effect of some known factors in the rural areas of Khoramabad. J Kerman Univ Med Sci 1999;6(2):82-8. (In Persian) Link
5. Salem Z, Sheikhfatolahi M, Esmaeili A. Prevalence of malnutrition in children 1-5 years old in Rafsanjan city in the year 2000. J Rafsanjan Univ Med Sci 2002;1(4):260-6. (In Persian) Link
6. Pasdar Y, Mozafari HR, Darbandi M, Niazi P, Hashemian A. Educational achievement relationship with nutritional status and primary school children growth in suburb areas of Kermanshah (2012). Koomesh 2014;15(4):541-50. (In Persian) Link
7. Payandeh A, Saki A, Safarian M, Tabesh H, Siadat Z. Prevalence of malnutrition among preschool children in northeast of Iran, a result of a population based study. Glob J Health Sci 2013;5(2):208-12. PMID: 23445710 [DOI:10.5539/gjhs.v5n2p208]
8. Mei Z, Ogden CL, Flegal KM, Grummer-Strawn LM. Comparison of the prevalence of shortness, underweight, and overweight among US children aged 0 to 59 months by using the CDC 2000 and the WHO 2006 growth charts. J Pediatr 2008;153(5):622-8. PMID: 18619613 [DOI:10.1016/j.jpeds.2008.05.048]
9. Turi KN, Christoph MJ, Grigsby-Toussaint DS. Spatial distribution of underweight, overweight and obesity among women and children: results from the 2011 Uganda Demographic and Health Survey. Int J Environ Res Public Health 2013;10(10):4967-81. PMID: 24157515 [DOI:10.3390/ijerph10104967]
10. Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Wallingford: Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI); 2003. P. 156-8. Link [DOI:10.1079/9780851996486.0000]
11. Wamba PC, Enyong Oben J, Cianflone K. Prevalence of overweight, obesity, and thinness in Cameroon urban children and adolescents. J Obes 2013;2013:737592. PMID: 23862056 [DOI:10.1155/2013/737592]
12. van Grieken A, Renders CM, Wijtzes AI, Hirasing RA, Raat H. Overweight, obesity and underweight is associated with adverse psychosocial and physical health outcomes among 7-year-old children: the 'Be active, eat right'study. PLoS One 2013;8(6):e67383. PMID: 23825655 [DOI:10.1371/journal.pone.0067383]
13. Taheri F, Kazemi T, Chahkandi T, Namakin K, Zardast M, Bijari B. Prevalence of overweight, obesity and central obesity among elementary school children in Birjand, east of Iran, 2012. J Res Health Sci 2013;13(2):157-61. PMID: 24077473
14. Martinez Vizcaino V, Martinez MS, Pacheco BN, Lopez MS, Garcia-Prieto JC, Nino CT, et al. Trends in excess of weight, underweight and adiposity among Spanish children from 2004 to 2010: The Cuenca study. Public Health Nutr 2012;15(12):2170-4. PMID: 23164169 [DOI:10.1017/S1368980012003473]
15. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL, Krause MV. Krause's food & the nutrition care process. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2012. P. 787-8. Link
16. De Onis M, Habicht JP. Anthropometric reference data for international use: recommendations from a World Health Organization Expert Committee. Am J Clin Nutr 1996;64(4):650-8. PMID: 8839517 [DOI:10.1093/ajcn/64.4.650]
17. World Health Organization. Physical status: the use of and interpretation of anthropometry, report of a WHO Expert Committee. Geneva: World Health Organization; 1995. P. 164-5. Link
18. Mohseni M, Aryankhesal A, Kalantari N. Prevention of malnutrition among children under 5 years old in Iran: a policy analysis. PLoS One 2019;14(3):e0213136. PMID: 30845189 [DOI:10.1371/journal.pone.0213136]
19. Bellamy C. The state of the world's children. New York: United Nations Children's Fund (UNICEF); 2016. P. 58. Link
20. Rashidian A, Khosravi A, Khabiri R, Khodayari-Moez E, Elahi E, Arab M, et al. Islamic Republic of Iran's multiple indicator demographic and health survey-2010: study protocol. Int J Prev Med 2014;5(5):632-42. PMID: 24932396
21. Sheikholeslam R, Naghavi M, Abdollahi Z, Zarati M, Vaseghi S, Sadeghi Ghotbabadi F, et al. Current status and the10 years trend in the malnutrition indexes of children under 5 years in Iran. Iran J Epidemiol 2008;4(1):21-8. (In Persian) Link
22. Osorio AM. Child labor issues in the international setting. J Agromedicine 2004;9(2):249-56. PMID: 19785220
23. Nuwayhid I, Usta J, Makarem M, Khudr A, El-Zein A. Health of children working in small urban industrial shops. Occup Environ Med 2005;62(2):86-94. PMID: 15657189 [DOI:10.1136/oem.2004.015503]
24. Gulzar SA, Vertejee S, Pirani L. Child labour: a public health issue. J Pak Med Assoc 2009;59(11):778-81. PMID: 20361679
25. Hawamdeh H, Spencer N. Work, family socioeconomic status, and growth among working boys in Jordan. Arch Dis Child 2001;84(4):311-4. PMID: 11259229 [DOI:10.1136/adc.84.4.311]
26. Pasdar Y, Darbandi M, Janbakhsh A, Niazi P, Rezaei M, Hamzehee K, et al. Nutritional status of working children in Kermanshah. J Sabzevar Univ Med Sci 2014;21(4):604-12. (In Persian) Link
27. Toutounchi P. The weight to age growth chart in 5 years old children and its risk factors in Tehran, Iran. Payesh 2009;8(1):67-73. (In Persian) Link
28. Esfarjani F, Salarkia N, Roustaee R, Abadi A. Anthropometric assessment of the nutritional status of under-5-year-old children in mother-headed households under coverage of the Imam Khomeini Relief Foundation of Tehran and factors related to it, 2005. Iran J Nutr Sci Food Technol 2008;2(4):41-8. (In Persian) Link
29. Farajzadeh Z, Saadatjoo SA, Hosseini S, Hassani H, Taghizadeh M, Alahyari F. Prevalence of malnutrition in preschool children in Birjand city in 2010. Modern Care J 2012;9(2):56-63. (In Persian) Link
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taghizadeh R, Amiri I, Khadem al-hosseini M, Rahideh S T. Monitoring the Growth of Working Children within the Age Range of 5-6 Years in the 15th District of Tehran, Iran, in 2018. Qom Univ Med Sci J. 2020; 14 (9) :39-49
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2818-fa.html

تقی زاده رامین، امیری ایمان، خادم الحسینی مجتبی، رهیده سیده طیبه. پایش رشد کودکان کار 6-5 ساله منطقه 15 شهر تهران در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1399; 14 (9) :39-49

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2818-fa.htmlدوره 14، شماره 9 - ( آذر 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4256