:: دوره 11، شماره 5 - ( مرداد 1396 ) ::
جلد 11 شماره 5 صفحات 85-97 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه دشواری در تنظیم هیجان، سیستم‌های فعال‌ساز رفتاری و بازداری رفتاری در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی
سهراب امیری* 1، فیروزه سپهریان آذر2
1- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. ، amirysohrab@yahoo.com
2- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
چکیده:   (1297 مشاهده)

زمینه و هدف: اضطراب، تأثیر قابل‌توجهی بر روی کارکردهای تحصیلی و اجتماعی، همچنین کیفیت زندگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین سیستم‌های مغزی/رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان با ابعاد شناختی و بدنی اضطراب اجتماعی انجام شد.

روش‌بررسی: در این مطالعه به روش توصیفی از نوع همبستگی، از جامعه دانشجویان دانشگاه ارومیه، تعداد 306 دانشجو براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس‌های سنجش‌گر ابعاد اضطراب اجتماعی، سیستم فعال‌ساز، بازداری رفتاری و دشواری در تنظیم هیجانی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی، همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان و آزمون تی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در این مطالعه،، بین سیستم بازداری رفتاری با ابعاد اضطراب اجتماعی، همبستگی مثبت معنی‌داری وجود داشت (001/0p<)، همچنین بررسی روابط دشواری تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی، همبستگی مثبت معنی‌داری را بین دشواری در تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی نشان داد (001/0p<). در مقایسه زنان و مردان در مؤلفه‌های اضطراب اجتماعی؛ دو گروه تنها در بُعد شناختی اضطراب اجتماعی با یکدیگر تفاوت داشتند، به‌طوری‌که زنان نسبت به مردان، نمرات بالاتری در ابعاد شناختی کسب کردند.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، تفاوت‌های فردی در استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی منفی و صفات شخصیتی، نقش مهمی در شروع و تداوم اضطراب دارد.

واژه‌های کلیدی: اضطراب، شخصیت، هیجان، آسیب‌شناسی روانی.
متن کامل [PDF 568 kb]   (1029 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۸


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 5 - ( مرداد 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها