مجله دانشگاه علوم پزشکی قم


صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

اين مجله علمی ـ تحقیقی در زمینه پزشکی و پیراپزشکی است که هدف آن ترویج و انتشار نتایج پژوهش های مرتبط با علوم پزشکی و رشته های وابسته بوده و مخاطبان آن گروه پزشکی و پیراپزشکی می‌باشند. دارای رتبه علمی – پژوهشی طبق استناد به نامه شماره ١٣٢٦٥٨مورخ ۱٦/٤/١٣٨٧از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور مجوز چاپ و انتشارات : طبق نامه شماره 4675/124 تاریخ 4/9/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاپا الکترونیک: 1375 – 2008 شاپا چاپی:7799- 1735

دسترسی به مقالات این مجله رایگان میباشد. اين مجله به صورت ماهنامه چاپ و در پايگاه‌هاي بين المللي زير نمايه مي‌شود:

1. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) (www.isc.gov.ir)

2. ايندكس مديكوس سازمان بهداشت جهاني ناحيه‌ی شرقي مديترانه (IMEMR)

3. پايگاه ايندكس كوپرنيكوس(.comwww.indexcopernicus)

4. ایران ژورنال (نظام نمایه سازی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فن‌آوری) (www.ricest.ac.ir)

6. CINAHL

7. DOAJ

8. EBSCO

9. Chemical Absteract

همچنين اين نشريه در پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني زير قابل دسترسي مي‌باشد:

- گوگل اسکولار(Google scholar)

- پايگاه اطلاعات جهاد دانشگاهي (www.sid.ir)

-بانك اطلاعات نشريات كشور (www.magiran.com)

-پژوهشگران سلامت (www.iranmedex.com)

مدير مسئول: دكتر سيد شمس الدين حجازي

سردبير: دكتر عليرضا سالك مقدم

مدير اجرايي: خديجه عليپور ندوشن

تماس با دفتر نشريه: قم خيابان صفا شهر كوچه شماره 1/1 كوچه شماره 4 پلاك 83 كد پستي 3716987366 تلفكس: 32858474-025

پست الکترونیک:

journal@muq.ac.ir

j.muq.ac@gmail.com

اطلاعیه ها

 

.

 

ایندکس شدن مجله در کمیکال ابسترکت

بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان می رساند که نشریه دانشگاه علوم پشکی قم از اول سال 1392 در نمایه بین المللی کمیکال ابسترکت نمایه شده و از سطح چهار به سطح سه ارتقاء یافته است

 
پست شد: 2014-09-08 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر

دوره 9, شماره 5 (1394): مرداد 1394

فهرست مطالب

Table of Contents

khadijeh Alipour

Orginal Articles

Masoud Fereidoni, Simin Afshar-Kargar
PDF
10-1
Farideh Tabatabaei Yazdi, Alireza Vasiee, Behrooz Alizadeh Behbahani, Seyed Ali Mortazavi
PDF
22-11
Ali Ilchizadeh Kavgani, Maryam Eidi, Reza Ghahramani, Zahra Sasaninejad, Zeinab Ahmarinezhad
PDF
34-23
Ali Javadi, Mehdi Rostamirad, Mohammad Reza Zand Monfared, Fariba Dastjani Farahani, Azam Heidarpour, ohammad Khodadad Motlagh
PDF
41-35
Reza Heidarifar, Hamid Farahani, Maryam Mirizadeh, Ali Yousefi, Mojtaba Dolatshahi, Mostafa Kazemian Mansourabad, Erfan Mohebbi, Hamid Heidari, Fahimeh Khoshnejad, Monireh Yazdandoost
PDF
49-42
Giti Ozgoli, Zohreh Sheikhan, Farrin Soleimani, Maliheh Nasiri, Sahar Mirzaee, Fahimeh Kavousi, Tahereh Farokhi, Farahnaz Kholosi Badr
PDF
60-50
Omid Reza Tamtaji, Sayed Alireza Talaei, Mohsen Taghizadeh
PDF
70-61
Abolfazl Mohammadbeigi, Narges Mohammadsalehi, Shahram Arsang Jang, Hossein Ansari, Ebrahim Ghaderi
80-71