مجله دانشگاه علوم پزشکی قم


صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

اين مجله علمی ـ تحقیقی در زمینه پزشکی و پیراپزشکی است که هدف آن ترویج و انتشار نتایج پژوهش های مرتبط با علوم پزشکی و رشته های وابسته بوده و مخاطبان آن گروه پزشکی و پیراپزشکی می‌باشند. دارای رتبه علمی – پژوهشی طبق استناد به نامه شماره ١٣٢٦٥٨مورخ ۱٦/٤/١٣٨٧از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور مجوز چاپ و انتشارات : طبق نامه شماره 4675/124 تاریخ 4/9/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاپا الکترونیک: 1375 – 2008 شاپا چاپی:7799- 1735

دسترسی به مقالات این مجله رایگان میباشد. اين مجله به صورت ماهنامه چاپ و در پايگاه‌هاي بين المللي زير نمايه مي‌شود:

1. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) (www.isc.gov.ir)

2. ايندكس مديكوس سازمان بهداشت جهاني ناحيه‌ی شرقي مديترانه (IMEMR)

3. پايگاه ايندكس كوپرنيكوس(.comwww.indexcopernicus)

4. ایران ژورنال (نظام نمایه سازی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فن‌آوری) (www.ricest.ac.ir)

6. CINAHL

7. DOAJ

8. EBSCO

9. Chemical Absteract

همچنين اين نشريه در پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني زير قابل دسترسي مي‌باشد:

- گوگل اسکولار(Google scholar)

- پايگاه اطلاعات جهاد دانشگاهي (www.sid.ir)

-بانك اطلاعات نشريات كشور (www.magiran.com)

-پژوهشگران سلامت (www.iranmedex.com)

مدير مسئول: دكتر سيد شمس الدين حجازي

سردبير: دكتر عليرضا سالك مقدم

مدير اجرايي: خديجه عليپور ندوشن

تماس با دفتر نشريه: قم خيابان صفا شهر كوچه شماره 1/1 كوچه شماره 4 پلاك 83 كد پستي 3716987366 تلفكس: 32858474-025

پست الکترونیک:

journal@muq.ac.ir

j.muq.ac@gmail.com

اطلاعیه ها

 

.

 

ایندکس شدن مجله در کمیکال ابسترکت

بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان می رساند که نشریه دانشگاه علوم پشکی قم از اول سال 1392 در نمایه بین المللی کمیکال ابسترکت نمایه شده و از سطح چهار به سطح سه ارتقاء یافته است

 
پست شد: 2014-09-08 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر

دوره 9, شماره 9 (2015): آذر 1394

فهرست مطالب

Table of Contents

khadijeh Alipour

Orginal Articles

Mohammad Reza Yeganehkhah, Jamshid Vafaeimanesh, Hossein Akbari, Zahra Amiri, Zahra Naraghipoor Arani, Soheila Pazoki, Masoumeh Miryounesi, Leili Iranirad, Farshad Dorri
PDF
9-1
Maryam Khorshid Sokhangu, Ahmad Ebrahimi Atri, Seyyed Ali Akbar Hashemi Javaheri, Fatemeh Sarvari
PDF
18-10
Mahdis Mansouri, Mehdi Rahnema, Mohammad Reza Bigdeli
PDF
25-19
Mina Mazaheri
PDF
34-26
Seyed Mohammad Jafar Haeri, Mohsen Razeghi, Shohreh Taghizadeh, Darioush Didehdar
PDF
41-35
Zahra Hojjati Zidashti, Seyedeh Kebria Sakineh Hosseyni
PDF
49-42
Shamsi Darabi, Azam Heydarpour, Hadi Zamanian, Hoda Ahmari Tehran, Mehrnaz Mesdaghi
PDF
56-50
Ezzat Allah Ahmadi, Abolfazl Alishahi Ghasemzadeh, Hassan Bafandeh Gharamaleki
PDF
65-57