[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 7 - ( مهر 1399 ) ::
جلد 14 شماره 7 صفحات 57-50 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه دانش، نگرش و عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیرانه از کووید 19 در شهروندان قم در سال 1399
مصطفی نصیرزاده1 ، محمد علی گل 2
1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم ، Aligol1389@gmail.com
چکیده:   (2584 مشاهده)
زمینه و هدف: درپیش‌گرفتن رفتارهای پیشگیرانه برای کاهش شیوع و شدت عوارض بیماری کووید 19 ضروری است. دانش، نگرش و ادراکات فرد از متغیرهای تبیین‌کننده اتخاذ رفتار هستند. هدف پژوهش حاضر تعیین دانش، ادراک، نگرش و برخی فاکتورهای همراه با رفتارهای پیشگیرانه از کووید 19 در شهروندان قم در خصوص این بیماری است.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی-مقطعی در میان 2هزار و 423 نفر از مردم شهر قم در سال 1399 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته آنلاین جمع‌آوری شد. پرسش‌نامه شامل 20 سؤال برای ارزیابی دانش، 5 سؤال تهدید درک‌شده، 6 سؤال نگرش و 13 سؤال رفتارهای پیشگیرانه بود.
یافته‌ها: میانگین نمره دانش 5/94 درصد، نگرش 05/93 درصد، تهدید درک‌شده 76/92 درصد و رفتارهای پیشگیرانه 42/88 درصد بود. بین رفتارهای پیشگیرانه با دانش و نگرش ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود داشت و نگرش قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده رفتار بود (001/0>P، 362/0=B).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد مردم قم سطح بالایی از دانش، ادراک و رفتارهای پیشگیری‌کننده‌ای نسبت به بیماری کووید 19 دارند.
واژه‌های کلیدی: دانش، کووید 19، نگرش
متن کامل [PDF 498 kb]   (2073 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2000 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1399/4/11 | پذیرش: 1399/6/24 | انتشار: 1399/7/10
فهرست منابع
1. Mahase E. China coronavirus: WHO declares international emergency as death toll exceeds 200. BMJ 2020;368:m408. PMID: 32005727 [DOI:10.1136/bmj.m408]
2. Zhai P, Ding Y, Wu X, Long J, Zhong Y, Li Y. The epidemiology, diagnosis and treatment of COVID-19. Int J Antimicrob Agents 2020;55(5):105955. PMID: 32234468 [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2020.105955]
3. Doshmangir L, Mahbub Ahari A, Qolipour K, Azami-Aghdash S, Kalankesh L, Doshmangir P, et al. East Asia's strategies for effective response to COVID-19: lessons learned for Iran. Manag Strateg Health Syst 2020;4(4):370-3. Link [DOI:10.18502/mshsj.v4i4.2542]
4. Word Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19), situation report, 102. Geneva: World Health Organization; 2020. Link
5. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J Autoimm 2020;109:102433. Link [DOI:10.1016/j.jaut.2020.102433]
6. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020;323(13):1239-42. PMID: 32091533 [DOI:10.1001/jama.2020.2648]
7. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Geneva: World Health Organization; 2020. Link
8. Noar SM, Zimmerman RS. Health behavior theory and cumulative knowledge regarding health behaviors: are we moving in the right direction? Health Educ Res 2005;20(3):275-90. PMID: 15632099 [DOI:10.1093/her/cyg113]
9. Bashirian S, Jenabi E, Khazaei S, Barati M, Karimi-Shahanjarini A, Zareian S, et al. Factors associated with preventive behaviours of COVID-19 among hospital staff in Iran in 2020: an application of the protection motivation theory. J Hosp Infect 2020;105(3):430-3. PMID: 32360337 [DOI:10.1016/j.jhin.2020.04.035]
10. Taghrir MH, Borazjani R, Shiraly R. COVID-19 and Iranian medical students; a survey on their related-knowledge, preventive behaviors and risk perception. Arch Iran Med 2020;23(4):249-54. PMID: 32271598 [DOI:10.34172/aim.2020.06]
11. Najimi A, Golshiri P. Knowledge, beliefs and preventive behaviors regarding influenza a in students: a test of the health belief model. J Educ Health Promot 2013;2:23. PMID: 24083273 [DOI:10.4103/2277-9531.112699]
12. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health education: theory, research, and practice. New Jersey: John Wiley & Sons; 2008. Link
13. Najimi A, Alidoosti M, Moazami GA. A survey on preventive behaviors of high school students about Influenza A based on health belief model in Shahrekord, Iran. Health Syst Res 2010;6(1):14-22. Link
14. Lau JT, Kim JH, Tsui HY, Griffiths S. Anticipated and current preventive behaviors in response to an anticipated human-to-human H5N1 epidemic in the Hong Kong Chinese general population. BMC Infect Dis 2007;7(1):18. PMID: 17359545 [DOI:10.1186/1471-2334-7-18]
15. Park JH, Cheong HK, Son DY, Kim SU, Ha CM. Perceptions and behaviors related to hand hygiene for the prevention of H1N1 influenza transmission among Korean university students during the peak pandemic period. BMC Infect Dis 2010;10(1):222. PMID: 20663229 [DOI:10.1186/1471-2334-10-222]
16. Ahmadi Jouybari T, Hatamzadeh N, Fattahi M, Gharibnavaz H, Khashij S, Mahboubi M. Cognitive determinants of influenza preventive behaviors among students: an application of the health belief model (HBM). Int J Pediatr 2018;6(6):7833-41. Link
17. Khosravi M. perceived risk of COVID-19 pandemic: the role of public worry and trust. Electron J Gen Med 2020;17(4):em203. Link [DOI:10.29333/ejgm/7856]
18. Rezaeipandari H, Mirkhalili SM, Morowati SM, Ayatollahi J, Fallahzadeh H. Investigation of predictors of preventive behaviors of influenza A (H1N1) based on health belief model among people of Jiroft city,(Iran). Qom Univ Med Sci J 2018;12(3):76-86. Link [DOI:10.29252/qums.12.3.76]
19. Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci 2020;16(10):1745-52. PMID: 32226294 [DOI:10.7150/ijbs.45221]
20. Roy D, Tripathy S, Kar SK, Sharma N, Verma SK, Kaushal V. Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic. Asian J Psychiatr 2020;51:102083. PMID: 32283510 [DOI:10.1016/j.ajp.2020.102083]
21. Mahase E. China coronavirus: WHO declares international emergency as death toll exceeds 200. BMJ 2020;368:m408. PMID: 32005727 [DOI:10.1136/bmj.m408]
22. Zhai P, Ding Y, Wu X, Long J, Zhong Y, Li Y. The epidemiology, diagnosis and treatment of COVID-19. Int J Antimicrob Agents 2020;55(5):105955. PMID: 32234468 [DOI:10.1016/j.ijantimicag.2020.105955]
23. Doshmangir L, Mahbub Ahari A, Qolipour K, Azami-Aghdash S, Kalankesh L, Doshmangir P, et al. East Asia's strategies for effective response to COVID-19: lessons learned for Iran. Manag Strateg Health Syst 2020;4(4):370-3. Link [DOI:10.18502/mshsj.v4i4.2542]
24. Word Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19), situation report, 102. Geneva: World Health Organization; 2020. Link
25. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. J Autoimm 2020;109:102433. Link [DOI:10.1016/j.jaut.2020.102433]
26. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020;323(13):1239-42. PMID: 32091533 [DOI:10.1001/jama.2020.2648]
27. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Geneva: World Health Organization; 2020. Link
28. Noar SM, Zimmerman RS. Health behavior theory and cumulative knowledge regarding health behaviors: are we moving in the right direction? Health Educ Res 2005;20(3):275-90. PMID: 15632099 [DOI:10.1093/her/cyg113]
29. Bashirian S, Jenabi E, Khazaei S, Barati M, Karimi-Shahanjarini A, Zareian S, et al. Factors associated with preventive behaviours of COVID-19 among hospital staff in Iran in 2020: an application of the protection motivation theory. J Hosp Infect 2020;105(3):430-3. PMID: 32360337 [DOI:10.1016/j.jhin.2020.04.035]
30. Taghrir MH, Borazjani R, Shiraly R. COVID-19 and Iranian medical students; a survey on their related-knowledge, preventive behaviors and risk perception. Arch Iran Med 2020;23(4):249-54. PMID: 32271598 [DOI:10.34172/aim.2020.06]
31. Najimi A, Golshiri P. Knowledge, beliefs and preventive behaviors regarding influenza a in students: a test of the health belief model. J Educ Health Promot 2013;2:23. PMID: 24083273 [DOI:10.4103/2277-9531.112699]
32. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health education: theory, research, and practice. New Jersey: John Wiley & Sons; 2008. Link
33. Najimi A, Alidoosti M, Moazami GA. A survey on preventive behaviors of high school students about Influenza A based on health belief model in Shahrekord, Iran. Health Syst Res 2010;6(1):14-22. Link
34. Lau JT, Kim JH, Tsui HY, Griffiths S. Anticipated and current preventive behaviors in response to an anticipated human-to-human H5N1 epidemic in the Hong Kong Chinese general population. BMC Infect Dis 2007;7(1):18. PMID: 17359545 [DOI:10.1186/1471-2334-7-18]
35. Park JH, Cheong HK, Son DY, Kim SU, Ha CM. Perceptions and behaviors related to hand hygiene for the prevention of H1N1 influenza transmission among Korean university students during the peak pandemic period. BMC Infect Dis 2010;10(1):222. PMID: 20663229 [DOI:10.1186/1471-2334-10-222]
36. Ahmadi Jouybari T, Hatamzadeh N, Fattahi M, Gharibnavaz H, Khashij S, Mahboubi M. Cognitive determinants of influenza preventive behaviors among students: an application of the health belief model (HBM). Int J Pediatr 2018;6(6):7833-41. Link
37. Khosravi M. perceived risk of COVID-19 pandemic: the role of public worry and trust. Electron J Gen Med 2020;17(4):em203. Link [DOI:10.29333/ejgm/7856]
38. Rezaeipandari H, Mirkhalili SM, Morowati SM, Ayatollahi J, Fallahzadeh H. Investigation of predictors of preventive behaviors of influenza A (H1N1) based on health belief model among people of Jiroft city,(Iran). Qom Univ Med Sci J 2018;12(3):76-86. Link [DOI:10.29252/qums.12.3.76]
39. Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey. Int J Biol Sci 2020;16(10):1745-52. PMID: 32226294 [DOI:10.7150/ijbs.45221]
40. Roy D, Tripathy S, Kar SK, Sharma N, Verma SK, Kaushal V. Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare need in Indian population during COVID-19 pandemic. Asian J Psychiatr 2020;51:102083. PMID: 32283510 [DOI:10.1016/j.ajp.2020.102083]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nasirzadeh M, Aligol M. Assessmentof Knowledge, Attitude, and Factors Associated with the Preventive Behaviors of Covid-19 in Qom, Iran, in 2020. Qom Univ Med Sci J. 2020; 14 (7) :50-57
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2855-fa.html

نصیرزاده مصطفی، علی گل محمد. مطالعه دانش، نگرش و عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیرانه از کووید 19 در شهروندان قم در سال 1399. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1399; 14 (7) :57-50

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2855-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 7 - ( مهر 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4366