دوره 14، شماره 3 - ( خرداد 1399 )                   جلد 14 شماره 3 صفحات 25-19 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rohani B, Mirzaii-Dizgah M, Mirzaii-Dizgah I. The Evaluation of the Level of C3 and C4 Complements in Unstimulated Saliva of Patients with Oral Lichen Planus. Qom Univ Med Sci J 2020; 14 (3) :19-25
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2807-fa.html
روحانی بیتا، میرزایی دیزگاه محمدحسین، میرزایی دیزگاه ایرج. بررسی میزان پروتئین‌های C3 و C4 کمپلمان در بزاق غیرتحریکی بیماران مبتلابه لیکن پلان دهانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1399; 14 (3) :19-25

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2807-fa.html


1- گروه بیماری‌های دهان فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران.
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران. ، m.mashein@yahoo.com
3- گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران.
چکیده:   (3067 مشاهده)
زمینه و هدف: نقص در سیستم کمپلمان باعث بروز برخی از بیماری‌های خودایمنی مثل سیستمیک لوپوس اریتماتوز می‌شود. هدف این مطالعه بررسی میزان پروتئین‌های C3 و C4 کمپلمان در بزاق غیرتحریکی افراد مبتلابه لیکن پلان دهانی و افراد سالم است.
روش بررسی: در مطالعه‌ی مورد شاهدی 31 فرد سالم و 31 بیمار مبتلابه لیکن پلان دهانی وارد مطالعه شدند. مقدار C3 و C4 با استفاده از روش ایمونوتوربیدیمتری اندازه‌گیری و تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t و ROC انجام شد.
 یافته‌ها: میانگین غلظت C3 و C4 در بزاق غیرتحریکی بیماران مبتلابه لیکن پلان دهانی به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود. نقطه‌ی برش C4 برای تشخیص بیماران از افراد سالم 78/0 میلی‌گرم در دسی لیتر با حساسیت 76 و اختصاصیت 55 به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: میزان پروتئین‌های C3 و C4 کمپلمان در لیکن پلان دهانی کم بود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد پروتئین‌های کمپلمانی فوق در پاتوژنز لیکن پلان دهانی دخیل باشند و شاید بتوان به‌عنوان نشانگرهای زیستی بالقوه برای تشخیص لیکن پلان دهانی در نظر گرفت.
متن کامل [PDF 458 kb]   (698 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1295 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: دندانپزشکی
دریافت: 1399/2/11 | پذیرش: 1399/3/13 | انتشار: 1399/4/10

فهرست منابع
1. 1. Mittal N, Shankari GM, Palaskar S. Role of angiogenesis in the pathogenesis of oral lichen planus. J Oral Maxillofac Pathol 2012;16(1):45-8. PMID: 22438642 [DOI:10.4103/0973-029X.92972]
2. Li C, Tang X, Zheng X, Ge S, Wen H, Lin X, et al. Global prevalence and incidence estimates of oral lichen planus: a systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol 2020; In Press. PMID: 31895418 [DOI:10.1001/jamadermatol.2019.3797]
3. Mollaoglu N. Oral lichen planus: a review. Br J Oral Maxillofac Surg 2000;38(4):370-7. PMID: 10922170 [DOI:10.1054/bjom.2000.0335]
4. Rodríguez-Núñez I, Blanco-Carrión A, García AG, Rey JG. Peripheral T-cell subsets in patients with reticular and atrophic-erosive oral lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;91(2):180-8. PMID: 11174595 [DOI:10.1067/moe.2001.110415]
5. Janssen BJ, Huizinga EG, Raaijmakers HC, Roos A, Daha MR, Nilsson-Ekdahl K, et al. Structures of complement component C3 provide insights into the function and evolution of immunity. Nature 2005;437(7058):505-11. PMID: 16177781 [DOI:10.1038/nature04005]
6. Afshar-Kharghan V. The role of the complement system in cancer. J Clin Invest 2017;127(3):780-9. PMID: 28248200 [DOI:10.1172/JCI90962]
7. Abbas AK, Lichtman AH, Philai S. Cellular and molecular immunology. New York: Elsevier Saunders; 2007. Link
8. Sun A, Wu YC, Liang LC, Kwan HW. Serum immunoglobulins, complements and circulating immune complexes in oral lichen planus. Zhonghua Min Guo Wei Sheng Wu Ji Mian Yi Xue Za Zhi 1986;19(1):46-51. PMID: 3816355
9. Luo L, Shu M, Li S, Cai Y. Expression of soluble programmed death-1, soluble programmed death ligand 1 proteins and immune status in patients with oral lichen planus. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2015;50(10):585-9. PMID: 26757624
10. Huang Y, Zhou S, Cai Y. Expression of interleukin-12 and interleukin-27 proteins and immune status in serum of patients with oral lichen planus. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi 2016;34(2):140-4. PMID: 27337921
11. Cheng YS, Gould A, Kurago Z, Fantasia J, Muller S. Diagnosis of oral lichen planus: a position paper of the American Academy of oral and maxillofacial pathology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2016;122(3):332-54. PMID: 27401683 [DOI:10.1016/j.oooo.2016.05.004]
12. Buajeeb W, Okuma N, Thanakun S, Laothumthut T. Direct immunofluorescence in oral lichen planus. J Clin Diagn Res 2015;9(8):ZC34-7. PMID: 26436043 [DOI:10.7860/JCDR/2015/13510.6312]
13. Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Mirjalili N. Relationship of stimulated whole saliva cortisol level with the severity of a feeling of dry mouth in menopausal women. Gerodontology 2012;29(1):43-7. PMID: 20636476 [DOI:10.1111/j.1741-2358.2010.00403.x]
14. Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Mirjalili N. Relationship of unstimulated saliva cortisol level with severity of oral dryness feeling in menopausal women. Aust Dent J 2011;56(2):171-4. PMID: 21623809 [DOI:10.1111/j.1834-7819.2011.01320.x]
15. Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Moosavi MS. Relationship of lumbar spine bone mineral density and oral dryness feeling in menopause. Menopause 2011;18(6):625-8. PMID: 21358351 [DOI:10.1097/gme.0b013e31820285b2]
16. Agha-Hosseini F, Mohebbian M, Sarookani MR, Harirchi I, Mirzaii-Dizgah I. Comparative evaluation of EGF in oral lichen planus and oral squamous cell carcinoma. Acta Med Iran 2015;53(8):471-5. PMID: 26545991
17. Mirzaii-Dizgah I, Riahi E. Salivary high-sensitivity cardiac troponin T levels in patients with acute myocardial infarction. Oral Dis 2013;19(2):180-4. PMID: 22834943 [DOI:10.1111/j.1601-0825.2012.01968.x]
18. Mominzadeh M, Mirzaii-Dizgah I, Mirzaii-Dizgah MR, Mirzaii-Dizgah MH. Stimulated saliva aminotransaminase alteration after experiencing acute hypoxia training. Air Med J 2014;33(4):157-60. PMID: 25049186 [DOI:10.1016/j.amj.2014.03.004]
19. Kaczor-Urbanowicz KE, Martin Carreras-Presas C, Aro K, Tu M, Garcia-Godoy F, Wong DT. Saliva diagnostics-current views and directions. Exp Biol Med (Maywood) 2017;242(5):459-72. PMID: 27903834 [DOI:10.1177/1535370216681550]
20. Lawrence HP. Salivary markers of systemic disease: noninvasive diagnosis of disease and monitoring of general health. J Can Dent Assoc 2002;68(3):170-4. PMID: 11911813
21. Mirzaii-Dizgah MH, Mirzaii-Dizgah MR, Mirzaii-Dizgah I. Serum and saliva total tau protein as a marker for relapsing-remitting multiple sclerosis. Med Hypotheses 2020;135:109476. PMID: 31733529 [DOI:10.1016/j.mehy.2019.109476]
22. van der Meij EH, van der Waal I. Lack of clinicopathologic correlation in the diagnosis of oral lichen planus based on the presently available diagnostic criteria and suggestions for modifications. J Oral Pathol Med 2003;32(9):507-12. PMID: 12969224 [DOI:10.1034/j.1600-0714.2003.00125.x]
23. Popovska M, Minovska A, Radojkova-Nikolovska V, Muratovska I, Kapuševska B, Aleksova P, et al. Salivary humoral changes in oral lichen planus in bullous lichen planus. Acta Stomatol Naissi 2015;31(72):1493-503. Link [DOI:10.5937/asn1572493P]
24. Van der Waal I. Oral lichen planus and oral lichenoid lesions; a critical appraisal with emphasis on the diagnostic aspects. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2009;14(7):E310-4. PMID: 19300362
25. Talungchit S, Buajeeb W, Lerdtripop C, Surarit R, Chairatvit K, Roytrakul S, et al. Putative salivary protein biomarkers for the diagnosis of oral lichen planus: a case-control study. BMC Oral Health 2018;18(1):42. PMID: 29534707 [DOI:10.1186/s12903-018-0504-8]
26. Gupta S, Jawanda MK. Oral lichen planus: an update on etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis and management. Indian J Dermatol 2015;60(3):222-9. PMID: 26120146 [DOI:10.4103/0019-5154.156315]
27. de la Faille-Kuyper EH, de la Faille HB. An immunofluorescence study of lichen planus. Br J Dermatol 1974;90(4):365-71. PMID: 4596065 [DOI:10.1111/j.1365-2133.1974.tb06420.x]
28. Romi F, Kristoffersen EK, Aarli JA, Gilhus NE. The role of complement in myasthenia gravis: serological evidence of complement consumption in vivo. J Neuroimmunol 2005;158(1-2):191-4. PMID: 15589053 [DOI:10.1016/j.jneuroim.2004.08.002]
29. Andoh A, Fujiyama Y, Kimura T, Uchihara H, Sakumoto H, Okabe H, et al. Molecular characterization of complement components (C3, C4, and factor B) in human saliva. J Clin Immunol 1997;17(5):404-7. PMID: 9327340 [DOI:10.1023/A:1027320425291]
30. Chiang CP, Yu-Fong Chang J, Wang YP, Wu YH, Lu SY, Sun A. Oral lichen planus-differential diagnoses, serum autoantibodies, hematinic deficiencies, and management. J Formos Med Assoc 2018;117(9):756-65. PMID: 29472048 [DOI:10.1016/j.jfma.2018.01.021]
31. Agha-Hosseini F, Imanpour M, Mirzaii-Dizgah I, Moosavi MS. Mucin 5B in saliva and serum of patients with oral lichen planus. Sci Rep 2017;7(1):12060. PMID: 28935947 [DOI:10.1038/s41598-017-12157-1]
32. Agha-Hosseini F, Mirzaii-Dizgah I, Mohebbian M, Sarookani MR. Vascular endothelial growth factor in serum and saliva of oral lichen planus and oral squamous cell carcinoma patients. J Kerman Univ Med Sci 2018;25(1):27-33. Link

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2024 CC BY-NC 4.0 | Qom University of Medical Sciences Journal

Designed & Developed by : Yektaweb