[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 12 - ( اسفند 1399 ) ::
جلد 14 شماره 12 صفحات 80-70 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیابت با تبعیت از درمان در شهرستان بابل سال 1399
عبداله گلی روشن1 ، سیده نوابه حسین خانی* 2، رضا نوروززاده3
1- کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
2- مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. ، navabehhosseinkhani@yahoo.com
3- استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
چکیده:   (1522 مشاهده)
زمینه و هدف: عدم تبعیت از رژیم درمانی برای سالمندان مبتلا به دیابتT با مشکلات متعددی همراه است. شواهد موجود ابعاد تبعیت از درمان در جمعیت سالمندان را کمتر نشان می‌دهد. در این مطالعه ارتباط سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیابت با تبعیت از درمان بررسی گردید.
روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی برروی 375 سالمند عضو انجمن دیابت شهرستان بابل انجام شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: برگه اطلاعات دموگرافیک، آزمون کوتاه‌شناختی، پرسشنامه‌های سواد سلامت و تبعیت از درمان بود. داده‌ها با استفاده از آزمون کای‌اسکوئر، پیرسون و رگرسیون آنالیز شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه بین سواد سلامت و جنسیت، ارتباط معنی‌داری وجود داشت (003/0(p=. مردان سالمند و سالمندان با تحصیلات بیشتر (001/0>p)، افراد کارمند و بازنشسته، سطح سواد بالاتری داشتند (003/=p). در سن بالای 70 سال، سطح سواد سلامت پایین‌تر بود (004/0=p). بین سواد سلامت با وضعیت تأهل (14/0=p) و مدت بیماری (19/0=p)، رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. تبعیت درمان بالاتر از میانگین در 2/99% سالمندان وجود داشت. بین سواد سلامت با تبعیت از درمان، رابطه معنی‌داری مشاهده گردید (001/0>p ، 21/0r=). همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد با افزایش سواد سلامت، میزان از تبعیت از درمان نیز افزایش می‌یابد (001/0> p،08/0=β).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد سواد سلامت سالمندان با تبعیت از درمان ارتباط دارد. محققان معتقدند با بهبود سواد سلامت در افراد مسن مبتلا به دیابت، مدیریت بیماری نیز بهتر خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: سوادسلامت، سالمند، تبعیت از درمان، دیابت ملیتوس
متن کامل [PDF 1289 kb]   (705 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (707 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری-جراحی-ویژه-کودکان
دریافت: 1399/12/8 | پذیرش: 1400/1/22 | انتشار: 1399/12/10
فهرست منابع
1. 1. Kalache A, Aboderin I, Hoskins IJBotwho. Compression of morbidity and active aging: key priorities for public health policy in the 21st century. 2002;80:243-4.
2. Van Lerberghe W. The world health report 2008: primary health care: now more than ever: World Health Organization; 2008.
3. Minichiello V, Coulson I. Contemporary issues in gerontology: Promoting positive ageing: Routledge; 2012. [DOI:10.4324/9780203015414]
4. Tajvar M, Arab M, Montazeri AJBph. Determinants of health-related quality of life in elderly in Tehran, Iran. 2008;8(1):1-8. [DOI:10.1186/1471-2458-8-323]
5. Dausch JGJJotAoN, Dietetics. Aging issues moving mainstream. 2003;103(6):683. [DOI:10.1053/jada.2003.50155]
6. Maresova P, Javanmardi E, Barakovic S, Husic JB, Tomsone S, Krejcar O, et al. Consequences of chronic diseases and other limitations associated with old age-a scoping review. 2019;19(1):1-17. [DOI:10.1186/s12889-019-7762-5]
7. Noohi E, Khandan M, Mirzazadeh A. Effective of electronic education on knowledge attitude and self-care in patient's diabetic type 2 refer to diabetic center of Kerman University of medical science. 2011.
8. Vares Z, Asayesh H, Sharififard FJIJoD, Metabolism. Related Factors In The Quality Of Life Of Diabetic Elderlies. 2017;16(5):261-8.
9. Abazari P, Vanaki Z, Mohammadi E, Amini MJJorimstojoIUoMS. Inadequate investment on management of diabetes education. 2012;17(8):792.
10. Ellis SE, Speroff T, Dittus RS, Brown A, Pichert JW, Elasy TAJPe, et al. Diabetes patient education: a meta-analysis and meta-regression. 2004;52(1):97-105. [DOI:10.1016/S0738-3991(03)00016-8]
11. Schiøtz M, Bøgelund M, Almdal T, Willaing IJPe, counseling. Discrete choice as a method for exploring education preferences in a Danish population of patients with type 2 diabetes. 2012;87(2):217-25. [DOI:10.1016/j.pec.2011.09.003]
12. La Vonne AD, Zun LSJJotNMA. Assessing adult health literacy in urban healthcare settings. 2008;100(11):1304-8. [DOI:10.1016/S0027-9684(15)31509-1]
13. Tehrani Banihashemi S-A, Haghdoost AA, Amirkhani MA, Alavian S-M, Asgharifard H, Baradaran H, et al. Health literacy and the influencing factors: a study in five provinces of Iran. 2007;4(1):1-9.
14. Julie M, Cooper B, Marguerite RJSoswEosM. Health literacy in practice program, evaluation report. western Michigan University. 2011:1-156.
15. Reisi M, Javadzade SH, Mostafavi F, Sharifirad G, Radjati F, Hasanzade AJJoe, et al. Relationship between health literacy, health status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, Iran. 2012;1(1):31. [DOI:10.4103/2277-9531.100160]
16. Farin E, Ullrich A, Nagl MJHer. Health education literacy in patients with chronic musculoskeletal diseases: development of a new questionnaire and sociodemographic predictors. 2013;28(6):1080-91. [DOI:10.1093/her/cyt095]
17. Sotodeh-Asl N, Neshat-Dust H, Kalantari M, Talebi H, Khosravi AJJCP. Comparison of effectiveness of two methods of hope therapy and drug therapy on the quality of life in the patients with essential hypertension. 2010;2(5):1-5.
18. Organization WH. Adherence to long-term therapies: evidence for action: World Health Organization; 2003.
19. Lerman IJAomr. Adherence to treatment: the key for avoiding long-term complications of diabetes. 2005;36(3):300-6. [DOI:10.1016/j.arcmed.2004.12.001]
20. Safren SA, O'cleirigh C, Tan JY, Raminani SR, Reilly LC, Otto MW, et al. A randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy for adherence and depression (CBT-AD) in HIV-infected individuals. 2009;28(1):1. [DOI:10.1037/a0012715]
21. Blackburn DF, Swidrovich J, Lemstra MJPp, adherence. Non-adherence in type 2 diabetes: practical considerations for interpreting the literature. 2013;7:183. [DOI:10.2147/PPA.S30613]
22. Takemura M, Mitsui K, Itotani R, Ishitoko M, Suzuki S, Matsumoto M, et al. Relationships between repeated instruction on inhalation therapy, medication adherence, and health status in chronic obstructive pulmonary disease. 2011;6:97. [DOI:10.2147/COPD.S16173]
23. Unni EJ. Development of models to predict medication non-adherence based on a new typology. 2008.
24. Vermeire E, Hearnshaw H, Van Royen P, Denekens JJJocp, therapeutics. Patient adherence to treatment: three decades of research. A comprehensive review. 2001;26(5):331-42. [DOI:10.1046/j.1365-2710.2001.00363.x]
25. Hodkinson HJA, ageing. Evaluation of a mental test score for assessment of mental impairment in the elderly. 1972;1(4):233-8. [DOI:10.1093/ageing/1.4.233]
26. Haghdoost AA, Rakhshani F, Aarabi M, Montazeri A, Tavousi M, Solimanian A, et al. Iranian health literacy questionnaire (IHLQ): An instrument for measuring health literacy in Iran. 2015;17(6). [DOI:10.5812/ircmj.17(6)2015.25831]
27. Modanloo MJIIu. Development and psychometric tools adherence of treatment in patients with chronic. 2013.
28. Farghadani Z, Taheri-Kharameh Z, Amiri-Mehra A, Ghajari H, Barati MJJoh. The relationship between health literacy and self-care behaviors among patients with heart failure. 2018;24(2):186-96.
29. Mohamadlo.A, Batooli.Z, Ramezankhani.A. The analysis and review of the literatures in the field of health literacy. 2020;6(2). [DOI:10.29252/jmis.6.2.58]
30. Hu Z, Qin L, Kaminga AC, Xu HJM. Relationship between multiple lifestyle behaviors and health-related quality of life among elderly individuals with prediabetes in rural communities in China: A STROBE-compliant article. 2020;99(15(. [DOI:10.1097/MD.0000000000019560]
31. Mikaili N, Ghasemi MA, Salari S, Sakeni ZJmjomuoms. Theoretical and Practical Dimensions of Adherence to Treatment in Patients: A Review Study. 2019;62(2):1403-19. 32. Gomes D, Placido AI, Mó R, Simões JL, Amaral O, Fernandes I, et al. Daily medication management and adherence in the polymedicated elderly: a cross-sectional study in Portugal. 2020;17(1):200. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31892177/ [DOI:10.3390/ijerph17010200]
32. Tahery NJIJoE, Metabolism. The association of health literacy with self-efficacy and self-care, in type 2 diabetes patients. 2018;20(3):135-41. http://ijem.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=2353&sid=1&slc_lang=en
33. Smaje A, Weston‐Clark M, Raj R, Orlu M, Davis D, Rawle MJAM. Factors associated with medication adherence in older patients: A systematic review. 2018;1(3):254-66. [DOI:10.1002/agm2.12045]
34. Bastani P, Bikineh P, Ravangard R, Rezaee R, Kavosi ZJAM. Determinants affecting medication adherence in the elderly: A qualitative study.
35. Jeong J, Park N, Shin SYJJoKAoCHN. The influence of health literacy and diabetes knowledge on diabetes self-care activities in Korean low-income elders with diabetes. 2014;25(3):217-24. [DOI:10.12799/jkachn.2014.25.3.217]
36. Hussain N, Said AS, Khan ZJIqoche. Influence of Health Literacy on Medication Adherence Among Elderly Females With Type 2 Diabetes in Pakistan. 2020;41(1):35-44. [DOI:10.1177/0272684X19896724]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Goli Roshan A, Hosseinkhani S N, Norouzadeh R. The Relationship between Health Literacy of Elderly Diabetics and Adherence to Treatment, Babol, Iran, 2021. Qom Univ Med Sci J 2021; 14 (12) :70-80
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3076-fa.html

گلی روشن عبداله، حسین خانی سیده نوابه، نوروززاده رضا. ارتباط سواد سلامت سالمندان مبتلا به دیابت با تبعیت از درمان در شهرستان بابل سال 1399. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1399; 14 (12) :80-70

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3076-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 12 - ( اسفند 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4538