دوره 16، شماره 11 - ( بهمن 1401 )                   جلد 16 شماره 11 صفحات 879-868 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.MUQ.AEC.1400.002


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Komeili-Movahhed T, Moslehi A. Protective Effect of Rosmarinic Acid on Inflammatory Changes of Hepatic Cells in Non-alcoholic Steatohepatitis in Mice: Cyclooxygenase 2/ Prostaglandin E2 Pathway. Qom Univ Med Sci J 2023; 16 (11) :868-879
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3582-fa.html
کمیلی موحد طاهره، مصلحی اعظم. بررسی اثرات حفاظتی رزمارینیک اسید بر التهابی سلول‌های کبد در مدل استئاتوهپاتیت غیرالکلی در موش سوری: سیکلواکسیژناز 2/ پروستاگلندین E2. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1401; 16 (11) :868-879

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3582-fa.html


1- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
2- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. ، amoslehi@muq.ac.ir
چکیده:   (635 مشاهده)
زمینه و هدف: استئاتوهپاتیت غیرالکلی یکی از بیماری‌های شایع کبدی است که با تجمع بیش از حد چربی (استئاتوز) و التهاب در کبد شناخته می‌شود. التهاب یکی از علل اصلی برای ایجاد و پیشرفت این بیماری است که از مسیرهای مختلفی اتفاق می‌افتد. رزمارینیکاسید به‌عنوان یک فرآورده آنتی‌اکسیدان و ضدالتهاب درنظر گرفته می‌شود که اثرات مثبتی بر بهبود آسیب‌های کبدی دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات حفاظتی رزمارینیک‌اسید بر کاهش التهاب کبدی القاشده به‌وسیله استئاتوهپاتیت غیرالکلی در موش‌های سوری نر از طریق اثر بر مسیر سیکلواکسیژناز2/پروستاگلندین E2 و ماتریکس متالوپروتئیناز 9 می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه از 24 سر موش‌های سوری نر نژاد C57/BL6 استفاده شد. حیوانات به 4 گروه مساوی شامل کنترل، رزمارینیکاسید، استئاتوهپاتیت غیرالکلی و استئاتوهپاتیت غیرالکلی-رزمارینیک‌اسید تقسیم شدند. در گروه‌های 3 و 4، استئاتوهپاتیت غیرالکلی با استفاده از رژیم غذایی فاقد متیونین و کولین و در طی 8 هفته القا شد. در گروه‌های رزمارینیک‌اسید و استئاتوهپاتیت غیرالکلی-رزمارینیک اسید، حیوانات روزانه رزمارینیک‌اسید را به‌صورت‌ داخل صفاقی دریافت کردند. پس از 8 هفته حیوانات کشته شدند و نمونه بافت کبد تهیه شد. برای بررسی بافت‌شناسی از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و برای مطالعات مولکولی از روش ریل‌تایم پی سی آر و الایزا استفاده شد.
یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که استفاده از رزمارینیک‌اسید موجب بهبود استئاتوز و التهاب در بافت کبد شد. همچنین رزمارینیک‌اسید باعث کاهش بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و آنزیم سیکلواکسیژناز 2 شد. درنهایت سطح کبدی پروستاگلندین E2 به‌صورت معناداری کاهش یافت.
نتیجه‌گیری: به ‌نظر می‌رسد استفاده از رزمارینیک‌اسید می‌تواند با کاهش بیان ژن‌های آنزیم سیکلواکسیژناز 2 و ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و نیزکاهش غلظت پروستاگلندین E2 موجب کاهش التهاب و درنتیجه بهبود بیماری استئاتوهپاتیت غیرالکلی القاشده در موش‌های سوری نر شود.
متن کامل [PDF 4521 kb]   (168 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (87 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1401/7/10 | پذیرش: 1401/9/28 | انتشار: 1401/10/11

فهرست منابع
1. Powell EE, Wong VW, Rinella M. Non-alcoholic fatty liver disease. Lancet. 2021; 397(10290):2212-24. [DOI:10.1016/S0140-6736(20)32511-3] [PMID] [DOI:10.1016/S0140-6736(20)32511-3]
2. Polyzos SA, Kountouras J, Mantzoros CS. Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: From pathophysiology to therapeutics. Metabolism 2019; 92:82-97. [DOI:10.1016/j.metabol.2018.11.014] [PMID] [DOI:10.1016/j.metabol.2018.11.014]
3. Manne V, Handa P, Kowdley KV. Pathophysiology of nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis. Clin Liver Dis. 2018; 22(1):23-37. [DOI:10.1016/j.cld.2017.08.007] [PMID] [DOI:10.1016/j.cld.2017.08.007]
4. Cao Y, Mai W, Li R, Deng S, Li L, Zhou Y, et al. Macrophages evoke autophagy of hepatic stellate cells to promote liver fibrosis in NAFLD mice via the PGE2/EP4 pathway. Cell Mol Life Sci. 2022; 79(6):303. [PMID] [DOI:10.1007/s00018-022-04319-w]
5. Komeili-Movahhed T, Bassirian M, Changizi Z, Moslehi A. SIRT1/NFkappaB pathway mediates anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of rosmarinic acid on in a mouse model of nonalcoholic steatohepatitis (NASH). J Recept Signal Transduct Res. 2022; 42(3):241-50. [DOI:10.1080/10799893.2021.1905665] [PMID] [DOI:10.1080/10799893.2021.1905665]
6. Dai W, Sun Y, Jiang Z, Du K, Xia N, Zhong G. Key genes associated with non-alcoholic fatty liver disease and acute myocardial infarction. Med Sci Monit. 2020; 26:e922492. [DOI:10.12659/MSM.922492] [DOI:10.12659/MSM.922492]
7. Fei J, Liang B, Jiang C, Ni H, Wang L. Luteolin inhibits IL-1β-induced inflammation in rat chondrocytes and attenuates osteoarthritis progression in a rat model. Biomed Pharmacother. 2019; 109:1586-92. [DOI:10.1016/j.biopha.2018.09.161] [PMID] [DOI:10.1016/j.biopha.2018.09.161]
8. Yuan Y, Naito H, Kitamori K, Hashimoto S, Asano T, Nakajima T. The antihypertensive agent hydralazine reduced extracellular matrix synthesis and liver fibrosis in nonalcoholic steatohepatitis exacerbated by hypertension. PLoS One. 2020; 15(12):e0243846. [PMID] [DOI:10.1371/journal.pone.0243846]
9. Coilly A, Desterke C, Guettier C, Samuel D, Chiappini F. FABP4 and MMP9 levels identified as predictive factors for poor prognosis in patients with nonalcoholic fatty liver using data mining approaches and gene expression analysis. Sci Rep. 2019; 9(1):19785. [PMID] [PMCID] [DOI:10.1038/s41598-019-56235-y]
10. Wong CT, Bestard-Lorigados I, Crawford DA. Autism-related behaviors in the cyclooxygenase-2-deficient mouse model. Genes Brain Behav. 2019; 18(1):e12506. [DOI:10.1111/gbb.12506] [PMID] [DOI:10.1111/gbb.12506]
11. Chung MY, Mah E, Masterjohn C, Noh SK, Park HJ, Clark RM, et al. Green Tea lowers hepatic COX-2 and prostaglandin E2 in rats with dietary fat-induced nonalcoholic steatohepatitis. J Med Food. 2015; 18(6):648-55. [DOI:10.1089/jmf.2014.0048] [PMID] [DOI:10.1089/jmf.2014.0048]
12. Zhao JS, Zhu FS, Liu S, Yang CQ, Chen XM. Pioglitazone ameliorates nonalcoholic steatohepatitis by down-regulating hepatic nuclear factor-kappa B and cyclooxygenases-2 expression in rats. Chin Med J (Engl). 2012; 125(13):2316-21. [PMID]
13. Hasanein P, Seifi R. Beneficial effects of rosmarinic acid against alcohol-induced hepatotoxicity in rats. Can J Physiol Pharmacol. 2018; 96(1):32-7. [DOI:10.1139/cjpp-2017-0135] [PMID] [DOI:10.1139/cjpp-2017-0135]
14. Diao J, Wei J, Yan R, Liu X, Li Q, Lin L, et al. Rosmarinic acid suppressed high glucose-induced apoptosis in H9c2 cells by ameliorating the mitochondrial function and activating STAT3. Biochem Biophys Res Commun. 2016; 477(4):1024-30. [DOI:10.1016/j.bbrc.2016.07.024] [PMID] [DOI:10.1016/j.bbrc.2016.07.024]
15. Domitrovic R, Potocnjak I, Crncevic-Orlic Z, Skoda M. Nephroprotective activities of rosmarinic acid against cisplatin-induced kidney injury in mice. Food Chem Toxicol. 2014; 66:321-8. [DOI:10.1016/j.fct.2014.02.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.fct.2014.02.002]
16. Heidari F, Komeili-Movahhed T, Hamidizad Z, Moslehi A. The protective effects of rosmarinic acid on ethanol-induced gastritis in male rats: Antioxidant defense enhancement. Res Pharm Sci. 2021; 16(3):305-14. [DOI:10.4103/1735-5362.314829] [PMID] [PMCID] [DOI:10.4103/1735-5362.314829]
17. Wen YJ, Yin MC. The anti-inflammatory and anti-glycative effects of rosmarinic acid in the livers of type 1 diabetic mice. Biomedicine (Taipei). 2017; 7(3):19. [PMID] [PMCID] [DOI:10.1051/bmdcn/2017070319]
18. Fan YT, Yin GJ, Xiao WQ, Qiu L, Yu G, Hu YL, et al. Rosmarinic acid attenuates sodium taurocholate-induced acute pancreatitis in rats by inhibiting nuclear factor-kappaB activation. Am J Chin Med. 2015; 43(6):1117-35. [DOI:10.1142/S0192415X15500640] [PMID] [DOI:10.1142/S0192415X15500640]
19. An Y, Zhao J, Zhang Y, Wu W, Hu J, Hao H, et al. Rosmarinic acid induces proliferation suppression of hepatoma cells associated with NF-kappaB signaling pathway. Asian Pac J Cancer Prev. 2021; 22(5):1623-32. [DOI:10.31557/APJCP.2021.22.5.1623] [PMID] [PMCID] [DOI:10.31557/APJCP.2021.22.5.1623]
20. Komeili Movahhed T, Moslehi A, Golchoob M, Ababzadeh S. Allantoin improves methionine-choline deficient diet-induced nonalcoholic steatohepatitis in mice through involvement in endoplasmic reticulum stress and hepatocytes apoptosis-related genes expressions. Iran J Basic Med Sci. 2019; 22(7):736-44. [PMID]
21. Eo SH, Kim SJ. Rosmarinic acid induces rabbit articular chondrocyte differentiation by decreases matrix metalloproteinase-13 and inflammation by upregulating cyclooxygenase-2 expression. J Biomed Sci. 2017; 24(1):75. [DOI:10.1186/s12929-017-0381-5] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1186/s12929-017-0381-5]
22. Kim M, Yoo G, Randy A, Son YJ, Hong CR, Kim SM, et al. Lemon balm and its constituent, rosmarinic acid, alleviate liver damage in an animal model of nonalcoholic steatohepatitis. Nutrients 2020; 12(4):1166. [DOI:10.3390/nu12041166] [PMID] [PMCID] [DOI:10.3390/nu12041166]
23. Huang L, Chen J, Quan J, Xiang D. Rosmarinic acid inhibits proliferation and migration, promotes apoptosis and enhances cisplatin sensitivity of melanoma cells through inhibiting ADAM17/EGFR/AKT/GSK3β axis. Bioengineered. 2021; 12(1):3065-76. [DOI:10.1080/21655979.2021.1941699] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1080/21655979.2021.1941699]
24. Zhang Y, Chen X, Yang L, Zu Y, Lu Q. Effects of rosmarinic acid on liver and kidney antioxidant enzymes, lipid peroxidation and tissue ultrastructure in aging mice. Food Funct. 2015; 6(3):927-31. [DOI:10.1039/C4FO01051E] [PMID] [DOI:10.1039/C4FO01051E]
25. Thingore C, Kshirsagar V, Juvekar A. Amelioration of oxidative stress and neuroinflammation in lipopolysaccharide-induced memory impairment using Rosmarinic acid in mice. Metab Brain Dis. 2021; 36(2):299-313. [DOI:10.1007/s11011-020-00629-9] [PMID] [DOI:10.1007/s11011-020-00629-9]
26. Joardar S, Dewanjee S, Bhowmick S, Dua TK, Das S, Saha A, et al. Rosmarinic acid attenuates cadmium-induced nephrotoxicity via inhibition of oxidative stress, apoptosis, inflammation and fibrosis. Int J Mol Sci. 2019; 20(8):2027. [DOI:10.3390/ijms20082027] [PMID] [PMCID] [DOI:10.3390/ijms20082027]
27. Chen WP, Jin GJ, Xiong Y, Hu PF, Bao JP, Wu LD. Rosmarinic acid down-regulates NO and PGE2 expression via MAPK pathway in rat chondrocytes. J Cell Mol Med. 2018; 22(1):346-53. [DOI:10.1111/jcmm.13322] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1111/jcmm.13322]
28. Yen JH, Khayrullina T, Ganea D. PGE2-induced metalloproteinase-9 is essential for dendritic cell migration. Blood. 2008; 111(1):260-70. [DOI:10.1182/blood-2007-05-090613] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1182/blood-2007-05-090613]
29. Kothari P, Pestana R, Mesraoua R, Elchaki R, Khan KM, Dannenberg AJ, et al. IL-6-mediated induction of matrix metalloproteinase-9 is modulated by JAK-dependent IL-10 expression in macrophages. J Immunol. 2014; 192(1):349-57. [DOI:10.4049/jimmunol.1301906] [PMID] [PMCID] [DOI:10.4049/jimmunol.1301906]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2024 CC BY-NC 4.0 | Qom University of Medical Sciences Journal

Designed & Developed by : Yektaweb