[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 11 - ( بهمن 1399 ) ::
جلد 14 شماره 11 صفحات 37-30 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با پیگمانتاسیون مخاط دهان در بیماران مراجعهکننده به دانشکده دندانپزشکی و درمانگاه سلامت قم
یاسمین برکیان1 ، معصومه نکوئی سامانی 2، ابوالفضل محمدبیگی3
1- گروه بیماریهای دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
2- دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران. ، m.nekooei92@gmail.com
3- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
چکیده:   (1383 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به اینکه آسیبشناسی ضایعات پیگمانته از خوشخیم تا بدخیم متغیر است، در دسترس بودن دادهها در مورد شیوع، ویژگیهای بالینی و عوامل مرتبط با ضایعات پیگمانته دهان میتواند به دندانپزشکان در تشخیص کمک کند. از آنجایی که تاکنون مطالعهای در زمینه پیگمانتاسیون مخاط دهان در شهر قم صورت نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع و فاکتورهای مرتبط با پیگمانتاسیون مخاط دهان انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر در ارتباط با 2000 نفر از بیماران مراجعهکننده به دانشکده دندانپزشکی و درمانگاه سلامت قم انجام شد. تمام افراد از نظر وجود یا عدم وجود ضایعات پیگمانته مورد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ قرار گرفتند و فرم اطلاعاتی شامل: مشخصات دموگرافیک، ویژگیهای بالینی ضایعه پیگمانته و تاریخچه پزشکی تکمیل گردید. سپس دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS 20 و آزمونهای آماری کای اسکوئر و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: در مجموع، 496 نفر (8/24 درصد) پیگمانتاسیون دهانی داشتند که پیگمانتاسیون فیزیولوژیک (4/46 درصد) شایعترین دلیل پیگمانتاسیون بود و پس از آن پیگمانتاسیون التهابی (2/28 درصد)، ملانوزیس سیگاری (1/11 درصد)، آمالگام تاتو (2 درصد)، ملانوزیس دارویی (8/1 درصد)، پیگمانتاسیون ناشی از بیماری سیستمیک (1 درصد) و بارداری (4/0 درصد) قرار داشتند. در این مطالعه ارتباط آماری معناداری بین استعمال دخانیات و مصرف دارو با پیگمانتاسیون دهانی مشاهده شد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: فراوانی ضایعات پیگمانته در این مطالعه 8/24 درصد برآورد گردید. شیوع پیگمانتاسیون منتشر بیشتر از کانونی و شیوع ضایعات پیگمانته ماکولر بیشتر از ضایعات پیگمانته ندولر بود. شایعترین محل پیگمانتاسیون در لثه به ویژه در ناحیه لثه چسبنده بود.
واژه‌های کلیدی: پیگمانتاسیون، شیوع، مخاط دهان
متن کامل [PDF 975 kb]   (471 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1354 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: دندانپزشکی
دریافت: 1399/6/27 | پذیرش: 1399/11/26 | انتشار: 1399/11/10
فهرست منابع
1. 1. Eisen D. Disorders of pigmentation in the oral cavity. Clin Dermatol 2000;18(5):579-87. DOI: 10.1016/s0738-081x(00)00148-6 [DOI:10.1016/S0738-081X(00)00148-6]
2. Sbirkova T, Kisselov S, Cholakova R, Pechalova P, Konstantinova D. Focal oral pigmentation on the gingiva of mandible-a case report. J IMAB Ann Proc Sci Papers 2018;24(4):2193. DOI: 10.5272/jimab.2018244.2193 [DOI:10.5272/jimab.2018244.2193]
3. Mallikarjuna K, Gupta S, Shukla S, Chaurasia S. Unusual extensive physiologic melanin pigmentation of the oral cavity: a clinical presentation. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2013;31(2):121-5. DOI: 10.4103/0970-4388.115718 [DOI:10.4103/0970-4388.115718]
4. Ponnaiyan D, Gomathy L, Anusha J. The correlation of skin color and gingival pigmentation patterns in a group of South Indians in Tamil Nadu, India. SRM J Res Dent Sci 2013;4(2):54-8. DOI: 10.4103/0976-433X.120178 [DOI:10.4103/0976-433X.120178]
5. Rosa DSA, Aranha ACC, de Paula Eduardo C, Aoki A. Esthetic treatment of gingival melanin hyperpigmentation with Er: YAG laser: short-term clinical observations and patient follow-up. J Periodontol 2007;78(10):2018-25. DOI: 10.1902/jop.2007.070041 [DOI:10.1902/jop.2007.070041]
6. Rabiei M, Nasrin R. Frequency of oral mucosal pigmentation among patients referred to the faculty of dentistry, Guilan University of Medical Sciences. J Islam Dent Assoc Iran 2005;17(3):95-100. Link
7. Sarrafan N. Evaluation of the prevalence of oral pigmentation in patients referred to Urmia dental faculty in 2017. Stud Med J 2018;29(8):614-20. Link
8. Glick M. Burket's oral medicine. Shelton: PMPH USA; 2015. P. 133. Link
9. Gondak RO, da Silva-Jorge R, Jorge J, Lopes MA, Vargas PA. Oral pigmented lesions: Clinicopathologic features and review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2012;17(6):e919-24. DOI: 10.4317/medoral.17679 [DOI:10.4317/medoral.17679]
10. Hassona Y, Sawair F, Al-Karadsheh O, Scully C. Prevalence and clinical features of pigmented oral lesions. Int J Dermatol 2016;55(9):1005-13. DOI: 10.1111/ijd.13133 [DOI:10.1111/ijd.13133]
11. Firoozi P, Noormohammadi R, Rafieyan S. Effect of environmental tobacco smoke on oral pigmentation: A systematic review. J Oral Health Oral Epidemiol 2020;9(1):1-6. Link
12. Alawi F. Pigmented lesions of the oral cavity: an update. Dent Clin North Am 2013;57(4):699-710. DOI: 10.1016/j.cden.2013.07.006 [DOI:10.1016/j.cden.2013.07.006]
13. Babaee N. Frequency of oral pigmentation in patients referred to Babol Dental School (2008-2009). J Inflamm Dis 2011;15(3):87-90. Link
14. Barrett A, Scully C. Human oral mucosal melanocytes: a review. J Oral Pathol Med 1994;23(3):97-103. DOI: 10.1111/j.1600-0714.1994.tb01095.x [DOI:10.1111/j.1600-0714.1994.tb01095.x]
15. Sreeja C, Ramakrishnan K, Vijayalakshmi D, Devi M, Aesha I, Vijayabanu B. Oral pigmentation: a review. J Pharm Bioallied Sci. 2015;7(Suppl 2):S403-8. DOI: 10.4103/0975-7406.163471 [DOI:10.4103/0975-7406.163471]
16. Amini S, Hoseini N, Farhad SZ, Mohammadi F. Effect of environmental tobacco smoke on gingival pigmentation in children and young adults. J Isfahan Dent Sch 2017;12(4):43744. Link
17. Nwhator SO, Winfunke-Savage K, Ayanbadejo P, Jeboda SO. Smokers' melanosis in a Nigerian population: a preliminary study. J Contemp Dent Pract 2007;8(5):68-75. Link [DOI:10.5005/jcdp-8-5-68]
18. Hanioka T, Tanaka K, Ojima M, Yuuki K. Association of melanin pigmentation in the gingiva of children with parents who smoke. Pediatrics 2005;116(2):e186-90. DOI: 10.1542/peds.2004-2628 [DOI:10.1542/peds.2004-2628]
19. Ünsal E, Paksoy C, Soykan E, Elhan AH, Şahin M. Oral melanin pigmentation related to smoking in a Turkish population. Community Dent Oral Epidemiol 2001;29(4):272-7. DOI: 10.1034/j.1600-0528.2001.290406.x [DOI:10.1034/j.1600-0528.2001.290406.x]
20. Meleti M, Vescovi P, Mooi WJ, van der Waal I. Pigmented lesions of the oral mucosa and perioral tissues: a flow-chart for the diagnosis and some recommendations for the management. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;105(5):606-16. DOI: 10.1016/j.tripleo.2007.07.047 [DOI:10.1016/j.tripleo.2007.07.047]
21. Stoopler ET, Alawi F. Pigmented lesions of the oral mucosa. Farah CS, Balasubramaniam R, McCullough MJ, editors. Contemporary oral medicine: a comprehensive approach to clinical practice. Berlin, Germany: Springer International Publishing; 2019. P. 1-31. Link [DOI:10.1007/978-3-319-72303-7_17]
22. Ghapanch J, Marvishi D, Tadbir A, Derafshi R, Jokar S. Prevalence of oral pigmented lesions: a prospective study. Aust J Basic Appl Sci 2012;6(8):417-20. Link
23. Govender S. Oral physiological pigmentation in a Western Cape sample. Cape Town, South Africa: University of the Western Cape; 2018. Link
24. Tavares TS, Meirelles DP, de Aguiar MCF, Caldeira PC. Pigmented lesions of the oral mucosa: a cross‐sectional study of 458 histopathological specimens. Oral Dis 2018;24(8):1484-91. DOI: 10.1111/odi.12924 [DOI:10.1111/odi.12924]
25. Masilana A, Khammissa RAG, Lemmer J, Feller L. Physiological oral melanin pigmentation in a South African sample: a clinical study. J Investig Clin Dent 2017;8(4):12258. DOI: 10.1111/jicd.12258 [DOI:10.1111/jicd.12258]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Barakian Y, Nekooei Samani M, Mohammadbeigi A. Assessment of the Prevalence and Related Factors of Oral Mucosal Pigmentation in Patients Referring to Dental School and Salamat Clinic of Qom. Qom Univ Med Sci J 2021; 14 (11) :30-37
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2931-fa.html

برکیان یاسمین، نکوئی سامانی معصومه، محمدبیگی ابوالفضل. بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با پیگمانتاسیون مخاط دهان در بیماران مراجعهکننده به دانشکده دندانپزشکی و درمانگاه سلامت قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1399; 14 (11) :37-30

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2931-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 11 - ( بهمن 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4547