[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 11 - ( بهمن 1399 ) ::
جلد 14 شماره 11 صفحات 60-48 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش، تعهد و معنادرمانی بر بهزیستی روان‌شناختی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به بیماری ایدز
هادی اسمخانی اکبری نژاد 1، پریا فاروقی2
1- گروه روان‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی نبی اکرم‌(ص)، تبریز، ایران. ، hadiakbarinejhad@yahoo.com
2- گروه روان‌شناسی، مؤسسه آموزش عالی نبی اکرم‌(ص)، تبریز، ایران.
چکیده:   (1903 مشاهده)
زمینه و هدف: علاوه بر پرداختن به ‌مشکلات جسمانی بیماران مبتلا به ایدز، باید به ‌مشکلات روان‌شناختی آن‌ها توجه ویژ‌ای نمود. یکی از بهترین را‌ه‌کارها در این راستا، استفاده از مداخلات روان‌شناختی است. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش، تعهد و معنادرمانی بر بهزیستی روان‌شناختی و اضطراب مرگ زنان مبتلا به بیماری ایدز انجام شد.
روش بررسی: روش پژوهش، نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را زنان مبتلا به بیماری ایدز شهر تبریز که در سال 1398 به کلینیک‌های درمانی این شهر مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. 30 نفر با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و به‌ صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی درمان مختص گروه خود را در هشت جلسه 5/1 ساعته دریافت کردند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس آمیخته با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی صورت گرفت.
یافته‌ها: در پیش‌آزمون، میانگین و انحراف معیار گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بهزیستی روان‌شناختی 6/6±8/45 و برای اضطراب مرگ 28/2±10/10؛ در گروه معنادرمانی برای بهزیستی روان‌شناختی 1/5±0/44 و برای اضطراب مرگ 2/2±9/9؛ در گروه کنترل برای بهزیستی روان‌شناختی 4/6±3/43 و برای اضطراب مرگ 3/2±2/10 بود. درمان مبتنی بر پذیرش، تعهد و معنادرمانی در مقایسه با گروه کنترل، بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به ایدز را در پس‌آزمون افزایش داد؛ اما اضطراب مرگ کاهش یافت (001/0>P). در مرحله پیگیری، اثر این دو درمان بر بهزیستی روان‌شناختی و اضطراب مرگ ماندگار بود (001/0>P). تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش، تعهد و معنادرمانی بر بهزیستی روان‌شناختی و اضطراب مرگ زنان مبتلا به بیماری ایدز در مراحل پس‌آزمون و پیگیری یکسان بود (05/0<P).
نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر پذیرش، تعهد و معنادرمانی سبب پذیرش بیماری و مواجهه آگاهانه با اضطراب مرگ گشته و در نتیجه باعث مقابله بهتر با بیماری و افزایش بهزیستی روان‌شناختی بیماران مبتلا به ایدز شده است.
واژه‌های کلیدی: اضطراب، ایدز، بهزیستی روان‌شناختی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، زنان، معنادرمانی، مرگ.
متن کامل [PDF 673 kb]   (748 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (908 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1399/9/19 | پذیرش: 1399/11/25 | انتشار: 1399/11/10
فهرست منابع
1. 1. Munier CM, Andersen CR, Kelleher AD. HIV vaccines: progress to date. Drugs 2011;71(4):387-414. DOI: 10.2165/11585400-000000000-00000
2. World Health Organization. Findings from the global burden of disease study 2017. Geneva: World Health Organization; 2018. Link
3. Ghodrati S, Habibi AM, Sadeghi FV, Ebrahim BF, Shahabi NZ. Quality of life, everyday functioning, and prospective memory impairments in patients infected with HIV. Res Psychol Health 2016;10(3):58-69. )In Persian( Link
4. Srivastava A, Wani MA. Psychological well-being in HIV/AIDS positive and negative. Int J Indian Psychol 2015;3:35-41. DOI: 10.25215/0301.504
5. Naranjo AB. Quality of life in HIV positive-patient. J Assoc Nurses AIDS Care 2004;15(5):20S-7S. DOI: 10.1177/1055329004269183 [DOI:10.1177/1055329004269183]
6. Weiss LA, Westerhof GJ, Bohlmeijer ET. Can we increase psychological well-being? The effects of interventions on psychological well-being: a meta-analysis of randomized controlled trials. Plos One 2016;11(6):e0158092. DOI: 10.1371/journal.pone.0158092 [DOI:10.1371/journal.pone.0158092]
7. Ryff CD. Articolo target. Psychological well-being and health: past, present and future. Psicol Della Salute 2016;20:7-26. DOI: 10.3280/PDS2016-001002 [DOI:10.3280/PDS2016-001002]
8. Venes D, Taber CW. Taber's cyclopedic medical dictionary. 23th ed. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2017. P. 55-6. Link
9. Degi CL. Non-disclosure of cancer diagnosis: an examination of personal, medical and psychosocial factors. Support Care Cancer 2009;17(8):1101-7. DOI: 10.1007/s00520-008-0568-0 [DOI:10.1007/s00520-008-0568-0]
10. Mirzaeidoostan Z, Zargar Y, Zandi Payam A. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on death anxiety and mental health in women with HIV in Abadan city, Iran. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2019;25(1):2-13. (In Persian) DOI: 10.32598/ijpcp.25.1.2 [DOI:10.32598/ijpcp.25.1.2]
11. Burckhardt R, Manicavasagar V, Batterham PJ, Hadzi-Pavlovic D. A randomized controlled trial of strong minds: a school-based mental health program combining acceptance and commitment therapy and positive psychology. J Sch Psychol 2016;57:41-52. DOI: 10.1016/j.jsp.2016.05.008 [DOI:10.1016/j.jsp.2016.05.008]
12. Faezipour M, Ghanbaripanah A, Seyedalinaghi S, Hajiabdolbaghi M, Voltarelli F. Effectiveness of acceptance and commitment therapy on reducing depression among people living with HIV/AIDS. J Int Translat Med 2018;6(3):125-9. DOI: 10.11910/2227-6394.2018.06.03.04
13. Sri Suyanti T, Anna Keliat B, Catharina Daulima NH. Effect of logo-therapy, acceptance, commitment therapy, family psychoeducation on self-stigma, and depression on housewives living with HIV/AIDS. Enferm Clin 2018;28(Suppl 1):98-101. DOI: 10.1016/S1130-8621(18)30046-9 [DOI:10.1016/S1130-8621(18)30046-9]
14. Rodriguez T. The role of acceptance & mindfulness in people living with HIV/AIDS: a meta-analysis. [Doctoral Dissertation]. Ohio: Bowling Green State University; 2014. Link
15. Frankel VE. Man search for meaning. Trans: Salehian N, Milani M. 56th ed. Tehran: Rasa; 2019. P. 23-4. (In Persian) Link
16. Norcross JC, Prochaska JO. A study of eclectic (and integrative) views revisited. Trans: Yahya SM. 56th ed. Tehran: Ravan; 2016. P. 219-20. (In Persian) Link
17. Naderi Baldaji S, Ahmadi Dastgerdi S, Bakhshi SH, Saedi N. The effect of group counseling with a Logotherapy approach on reducing Anxious thoughts in female patients with AIDS. Second Conference on Science and Technology of Psychology, Educational Sciences and Sociology of Iran, Tehran, Iran; 2019. (In Persian) Link
18. Kamae A, Weisani M, Sadatizadeh S. Logo therapy effect on life expectancy & suicidal thoughts among women with AIDS, community of values revival. Indian J Fundam Appl Life Sci 2014;4(S3):1309-16. Link
19. Borjali M, Abbasi M, Asadian A, Ayadi N. Effectiveness of group logo therapy on the anxiety of death and life expectancy of patients with stomach cancer. Jundishapur Sci Med J 2017;15(6):464-635. (In Persian) Link
20. Pirkhaefi A, Salehi F. Effectiveness of group logotherapy on promotion mental health of women with breast cancer. Quart J Health Psychol 2013;2(8):61-9. (In Persian) Link
21. Javadian SN, Emami T. The comparison of the effect of the number of aerobic and yoga sessions on physical self-description components of female university students. Dev Motor Learn 2009;2:127-45. (In Persian) Link
22. Bayani AA, Mohammad Koochekya A, Bayani A. Reliability and validity of Ryff's psychological well-being scales. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2008;14(2):146-51. (In Persian) Link
23. Rajabi GR, Bohrani M. Item factor analysis of the death anxiety scale. J Psychol 2002;5(4):331-44. (In Persian) Link
24. Saggino A, Kline P. Item factor analysis of the Italian version of the Death Anxiety Scale. J Clin Psychol 1996;52(3):329-33. DOI: 10.1002/(SICI)1097-4679(199605)52:3<329::AID-JCLP11>3.0.CO;2-K https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199605)52:3<329::AID-JCLP11>3.0.CO;2-K [DOI:10.1002/(SICI)1097-4679(199605)52:33.0.CO;2-K]
25. Andreason A. Logo therapy and spirituality, a course in Victor Frankls Logotherapy. Available at: URL: www.workshaper.org.uk; 2007. Link
26. Emanuel AS, Updegraff JA, Kalmbach DA, Ciesla JA. The role of mindfulness facets in affective forecasting. Pers Ind Differ 2010;49(7):815-8. DOI: 10.1016/j.paid.2010.06.012 [DOI:10.1016/j.paid.2010.06.012]
27. Williams M, Penman D. Mindfulness: a practical guide to finding peace in a frantic world. London: Hachette UK; 201. P. 45-6. Link
28. Hayes SC. Acceptance and commitment therapy: towards a unified model of behavior change. World Psychiatry 2019;18(2):226-7. DOI: 10.1177/0011000012460836 [DOI:10.1177/0011000012460836]
29. Mardani M, Ghafari Z. The Effectiveness of logotherapy on quality of life among MS patients in Shahrekord. J Ilam Univ Med Sci 2015;23(5):47-56. (In Persian) Link
30. Hajiazizi AH, Bahmani B, Mahdi N, Manzari Tavakoli V, Barshan A. Effectiveness of group logotherapy on death anxiety and life expectancy of the elderly living in boarding houses in Kerman. Iran J Ageing 2017;12(2):220-31. (In Persian) DOI: 10.21859/sija-1202220 [DOI:10.21859/sija-1202220]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akbarinejhad H, Faroughi P. Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Logotherapy on the Psychological Well-being and Death Anxiety of Women with AIDS. Qom Univ Med Sci J 2021; 14 (11) :48-60
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3003-fa.html

اسمخانی اکبری نژاد هادی، فاروقی پریا. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش، تعهد و معنادرمانی بر بهزیستی روان‌شناختی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به بیماری ایدز. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1399; 14 (11) :60-48

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3003-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 11 - ( بهمن 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4547