[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 16، شماره 1 - ( فروردین 1401 ) ::
جلد 16 شماره 1 صفحات 93-82 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم‌پزشکی و غیر علوم‌پزشکی مشهد نسبت به کووید-19 در سال 1399
سید رضا حبیب زاده1 ، سیده پرنیان حسین‌زاده2 ، الناز وفادار مرادی1 ، مجید خادم رضاییان3 ، عطیه صفایی4 ، نوید کلانی5 ، سید امیرمسعود هاشمیان1 ، مهدی فروغیان* 6
1- گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
3- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
4- گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
5- مرکز تحقیقات مؤلفه‌های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم‌پزشکی جهرم، استان فارس، ایران.
6- گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ، foroughianmh@mums.ac.ir
چکیده:   (669 مشاهده)
زمینه و هدف: عمده برنامه‌های ارائه‌شده در جلوگیری از گسترش بیماری کووید-19 براساس بهداشت فردی و رعایت رفتارهایی مانند فاصله‌گذاری اجتماعی است. از آنجا که آگاهی دانشجویان علوم‌پزشکی و غیر علوم‌‌پزشکی در مورد مواجهه با این بیماری مهم است، هدف از انجام این مطالعه بررسی آگاهی، دانش و عملکرد دانشجویان علوم‌پزشکی و غیر ‌علوم‌پزشکی شهرستان مشهد در برابر کووید-۱۹ است.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی‌تحلیلی 650 نفر از دانشجویان علوم‌پزشکی و غیر‌ علوم‌پزشکی شهرستان مشهد شرکت کردند. نمونه‌گیری در این مطالعه دردسترس و به‌صورت الکترونیک بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به ویروس کرونا بود. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره‌آگاهی، دانشجویان علوم‌پزشکی و غیر علوم‌پزشکی به‌ترتیب 5/72 درصد و 87/72 درصد (648/0=P) و میانگین نمره نگرش دانشجویان علوم‌پزشکی و غیر علوم‌پزشکی به‌ترتیب 89/76 درصد و 95/75 درصد به دست آمد که ازنظر آماری تفاوت معناداری وجود نداشت (297/0=P). میانگین نمره‌عملکرد دانشجویان غیر علوم‌پزشکی (29/64)  نیز به‌طورمعناداری بالاتر از دانشجویان علوم‌پزشکی (22/61) بوده است (004/0=P).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که دانشجویان علوم‌پزشکی و غیر علوم‌پزشکی از سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مطلوبی برخوردار هستند. به نظر می‌رسد دانشجویان علوم‌پزشکی و غیرعلوم پزشکی به‌عنوان افراد فعال جامعه، بینش و آگاهی قابل‌قبولی نسبت به بیماری دارند.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، دانشجویان، عملکرد، کووید-19
متن کامل [PDF 4508 kb]   (135 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (33 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: اپیدمیولوژی
دریافت: 1400/8/12 | پذیرش: 1401/2/20 | انتشار: 1401/2/10
فهرست منابع
1. Tavakoli A, Vahdat K, Keshavarz M. Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): An emerging infectious disease in the 21st century. Iran South Med J. 2020; 22(6):432-50. [DOI:10.29252/ismj.22.6.432] [DOI:10.29252/ismj.22.6.432]
2. Gralinski LE, Menachery VD. Return of the Coronavirus: 2019-Ncov. Viruses. 2020; 12(2):135. [PMID] [DOI:10.3390/v12020135]
3. Lau SK, Lee P, Tsang AK, Yip CC, Tse H, Lee RA, et al. Molecular epidemiology of human coronavirus OC43 reveals evolution of different genotypes over time and recent emergence of a novel genotype due to natural recombination. J Virol. 2011; 85(21):11325-37. [PMID] [DOI:10.1128/JVI.05512-11]
4. Ghadmgahi F, Zighaimat F, Ebadi A, Houshmand A. Knowledge, attitude and self-efficacy of nursing staffs in hospital infections control. J Mil Med. 2011; 13(3):167-72. [Link]
5. Ranjbar Roghani A, Nemati R, Fathi Y, Sheikhnavaz Jahed S, Ajri Khamsloo F, Ajri Khamslou M. Knowledge and attitude for medical students towards COVID-19. Iran J Nurs. 2020; 33(126):44-57. [DOI:10.52547/ijn.33.126.44] [DOI:10.52547/ijn.33.126.44]
6. Person B, Sy F, Holton K, Govert B, Liang A; National Center for Inectious Diseases/SARS Community Outreach Team. Fear and stigma: The epidemic within the SARS outbreak. Emerg Infect Dis. 2004; 10(2):358-63. [PMID] [DOI:10.3201/eid1002.030750]
7. Tao N. An analysis on reasons of SARS-induced psychological panic among students. J Anhui Inst Educ. 2003; 21(2):78-9. [Link]
8. Zhang X, Sun Y, Ye D, Sun Z, Su H, Ni J. Analysis on mental health status of community residents in Hefei during SARS spread. Chin J Dis Contr Prev. 2003; 7:280-2. [Link]
9. Jiao JG, Tang XL, Li HW, Chen J, Xiao Y, Li A. Survey of knowledge of villagers in prevention and control of SARS in Hainan Province. China Trop Med. 2005; 5:703-5. [Link]
10. Yakar B, Kaygusuz TÖ, Pirincci E, Önalan E, Ertekin YH. Knowledge, attitude and anxiety of medical students about the current COVID-19 outbreak in Turkey. Fami Pract Palliat Care. 2020; 5(2):36-44. [DOI:10.22391/fppc.737469] [DOI:10.22391/fppc.737469]
11. Rahmanian M, Dorodchi A, Zarenezhad M, Hatami N, Javdani F, Kalani N. Knowledge, attitude and practice of students of Jahrom university of medical sciences to the new coronavirus (Covid-19). Med J Mashhad Univ Med Sci. 2020; 63(3):2359-69. [Link]
12. Shigemura J, Ursano RJ, Morganstein JC, Kurosawa M, Benedek DM. Public responses to the novel 2019 coronavirus (2019-nCoV) in Japan: Mental health consequences and target populations. Psychiatry Clin Neurosci. 2020; 74(4):281-2. [PMID] [DOI:10.1111/pcn.12988]
13. Prasad Singh J, Sewda A, Shiv DG. Assessing the knowledge, attitude and practices of students regarding the COVID-19 pandemic. J Health Manag. 2020; 22(2):281-90. [Link] [DOI:10.1177/0972063420935669]
14. Khalil NS, Al-Yuzbaki DB, Tawfeeq RS. COVID-19 knowledge, attitude and practice among medical undergraduate students in Baghdad City. EurAsian J Biosci. 2020; 14(2):4179-86. [Link]
15. Hussein NR, Naqid IA, Jacksi K, Abdi BA. Assessment of knowledge, attitudes, and practices toward COVID-19 virus among university students in Kurdistan region, Iraq: Online cross-sectional study. J Family Med Prim Care. 2020; 9(9):4809-14. [PMID] [DOI:10.4103/jfmpc.jfmpc_870_20]
16. Maheshwari S, Gupta PK, Sinha R, Rawat P. Knowledge, attitude, and practice towards coronavirus disease 2019 (COVID-19) among medical students: A cross-sectional study. J Acute Dis. 2020; 9(3):100-4. [DOI:10.4103/2221-6189.283886] [DOI:10.4103/2221-6189.283886]
17. Mundakir M, Efendi F, Susanti IA. Study of knowledge, attitude, anxiety, and perception of mental health needs among nursing students in Indonesia during COVID-19 pandemic. Indones Nurs J Educ Clin. 2021:6(1):1-12. [Link]
18. Kermani M, Pourfarrokh P, Jamali J. Assessment of the level of awareness of students of Mashhad University of Medical Sciences about COVID-19 disease in 2020. Navid No. 2020; 23(74):53-64. [Link]
19. Souli D, Dilucca M. Knowledge, attitude and practice of secondary school students toward COVID-19 epidemic in Italy: A cross selectional study. BioRxiv.2020; 1-11. [DOI:10.1101/2020.05.08.084236] [DOI:10.1101/2020.05.08.084236]
20. Pawłowski B, Atwal R, Dunbar RI. Sex differences in everyday risktaking behavior in humans. Evol Psychol 2008; 6(1):2942. [Link] [DOI:10.1177/147470490800600104]
21. Duell N, Steinberg L, Icenogle G, Chein J, Chaudhary N, Di Giunta L, et al. Age patterns in risk taking across the world. J Youth Adolesc. 2018; 47(5):1052-1072. [PMID] [DOI:10.1007/s10964-017-0752-y]
22. Nemati M, Ebrahimi B, Nemati F. Assessment of Iranian nurses' knowledge and anxiety toward COVID-19 during the current outbreak in Iran. Arch Clin Infect Dis. 2020; 15:e102848. [DOI:10.5812/archcid.102848] [DOI:10.5812/archcid.102848]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Habibzadeh S R, Hosseinzadeh S P, Vafadar Moradi E, Khadem Rezaiyan M, Safaee A, Kalani N, et al . Knowledge, Attitude, and Practice of College Students Regarding COVID-19 in Mashhad, Iran. Qom Univ Med Sci J 2022; 16 (1) :82-93
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3300-fa.html

حبیب زاده سید رضا، حسین‌زاده سیده پرنیان، وفادار مرادی الناز، خادم رضاییان مجید، صفایی عطیه، کلانی نوید، و همکاران.. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم‌پزشکی و غیر علوم‌پزشکی مشهد نسبت به کووید-19 در سال 1399. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1401; 16 (1) :93-82

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-3300-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 16، شماره 1 - ( فروردین 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4533