[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 11 - ( بهمن 1399 ) ::
جلد 14 شماره 11 صفحات 77-69 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات محافظتی گامااوریزانول بر آسیب کلیوی و مغز متعاقب ایسکمی-‌باز‌خونرسانی تجربی کلیه در موش صحرایی
یاسین باقری1 ، داریوش مهاجری 2، داوود کاظمی3
1- دانشجوی دکتری‌ حرفه‌ای ‌دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
2- استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. ، Daryoushmohajeri@yahoo.com
3- استادیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
چکیده:   (1251 مشاهده)
 
زمینه و هدف: آسیب ایسکمی- بازخونرسانی مجدد کلیه یکی از مهم‌ترین عوامل نارسایی حاد کلیوی به شمار می‌رود. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات گامااوریزانول (GO: Gamma Oryzanol) به دو روش تجویز گاواژ و داخل صفاقی بر عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی کلیه و بافت مغز پس از القای آسیب ایسکمی- ‌بازخونرسانی در کلیه موش‌های صحرایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه، 24 سر موش صحرایی نر به چهار گروه شش‌تایی شامل: گروه شم بدون ایجاد ایسکمی، گروه کنترل به همراه القای ایسکمی- بازخونرسانی، گروه ایسکمی- بازخونرسانی به همراه تیمار با دوز 100 میلی‌گرم بر وزن بدن به ‌صورت داخل صفاقی و گروه ایسکمی- بازخونرسانی به همراه تیمار با دوز 100 میلی‌گرم بر وزن بدن به‌ صورت گاواژ تقسیم شدند. گامااوریزانول یک ساعت قبل از ایجاد ایسکمی کلیه سمت چپ که به مدت 30 دقیقه بود، تجویز گردید. پس از گذشت شش ساعت از بازخونرسانی مجدد، کراتینین، اوره خون و عملکرد آنتی‌اکسیدانی بافت کلیه و مغز مورد سنجش قرار گرفت.
یافته‌ها: تجویز گامااوریزانول به روش تزریق داخل صفاقی و گاواژ موجب کاهش معنادار سطوح کراتینین و اوره خون نسبت به گروه کنترل شد (05/0>P). میزان گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و ظرفیت تام اکسیدان بافت مغز و کلیه در گروه‌های تحت تیمار با گامااوریزانول موجب افزایش معنا‌دار و میزان مالوندی‌آلدئید گروه‌های تحت تیمار با گامااوریزانول موجب کاهش معنا‌دار نسبت به گروه کنترل شده است (05/0>P).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که گامااوریزانول موجب بهبود عملکرد کلیه و کاهش شدت آسیب ایسکمی- بازخونرسانی در بافت کلیه و مغز می‌گردد. همچنین تجویز به روش گاواژ، عملکرد بهتری نسبت به روش تزریق داخل صفاقی دارد.
واژه‌های کلیدی: گامااوریزانول، ایسکمی-بازخونرسانی، کلیه، مغز، موش صحرایی
متن کامل [PDF 805 kb]   (432 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (349 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1399/8/7 | پذیرش: 1399/12/2 | انتشار: 1399/11/10
فهرست منابع
1. 1. Ahmadvand H, Mahdavifard S. Protective effect of thioctic acid on renal ischemia-reperfusion injury in rat. Int J Prev Med 2019;10:176. DOI: 10.4103/ijpvm.IJPVM_396_17 [DOI:10.4103/ijpvm.IJPVM_396_17]
2. Nezamoleslami S, Sheibani M, Dehpour AR, Mobasheran P, Shafaroodi H. Glatiramer acetate attenuates renal ischemia reperfusion injury in rat model. Exp Mol Pathol 2020;112:104329. DOI: 10.1016/j.yexmp.2019.104329 [DOI:10.1016/j.yexmp.2019.104329]
3. Shiva N, Sharma N, Kulkarni YA, Mulay SR, Gaikwad AB. Renal ischemia/reperfusion injury: an insight on in vitro and in vivo models. Life Sci 2020;256:117860. DOI: 10.1016/j.lfs.2020.117860 [DOI:10.1016/j.lfs.2020.117860]
4. Wu L, Li Q, Liu S, An X, Huang Z, Zhang B, et al. Protective effect of hyperoside against renal ischemia-reperfusion injury via modulating mitochondrial fission, oxidative stress, and apoptosis. Free Rad Res 2019;53(7):727-36. DOI: 10.1080/10715762.2019.1623883 [DOI:10.1080/10715762.2019.1623883]
5. Doi K, Rabb H. Impact of acute kidney injury on distant organ function: recent findings and potential therapeutic targets. Kidney Int 2016;89(3):555-64. DOI: 10.1016/j.kint.2015.11.019 [DOI:10.1016/j.kint.2015.11.019]
6. Singbartl K, Joannidis M. Short-term effects of acute kidney injury. Crit Care Clin 2015;31(4):751-62. DOI: 10.1016/j.ccc.2015.06.010 [DOI:10.1016/j.ccc.2015.06.010]
7. Buys-Gonçalves GF, Abreu LA, Gregorio BM, Sampaio FJ, Pereira-Sampaio MA, de Souza DB. Antioxidants as renoprotective agents for ischemia during partial nephrectomy. Biomed Res Int 2019;2019:8575398. DOI: 10.1155/2019/8575398 [DOI:10.1155/2019/8575398]
8. Zweier JL, Talukder MH. The role of oxidants and free radicals in reperfusion injury. Cardiovasc Res 2006;70(2):181-90. DOI: 10.1016/j.cardiores.2006.02.025 [DOI:10.1016/j.cardiores.2006.02.025]
9. Frei B, Higdon JV. Antioxidant activity of tea polyphenols in vivo: evidence from animal studies. J Nutr 2003;133(10):3275S-84S. DOI: 10.1093/jn/133.10.3275S [DOI:10.1093/jn/133.10.3275S]
10. Mohajeri D, Mousavi G, Mansouri MB. Histopathological study on the effects of turmeric (Curcuma longa linn.) powdwer on renal ischemia-reperfusion injuryin rats. J Vet Clin Pathol 2012;6(1):1493-503.
11. Szcześniak K, Ostaszewski P, Ciecierska A, Sadkowski T. Investigation of nutriactive phytochemical-gamma‐oryzanol in experimental animal models. J Anim Physiol Anim Nutr 2016;100(4):601-17. DOI: 10.1111/jpn.12428 [DOI:10.1111/jpn.12428]
12. Akter S, Sasaki H, Uddin KR, Ikeda Y, Miyakawa H, Shibata S. Anxiolytic effects of γ-oryzanol in chronically-stressed mice are related to monoamine levels in the brain. Life Sci 2019;216:119-28. DOI: 10.1016/j.lfs.2018.11.042 [DOI:10.1016/j.lfs.2018.11.042]
13. Ghatak SB, Panchal SS. Renoprotective effects of oryzanol in an animal model of experimentally induced diabetic nephropathy. Oriental Pharm Exp Med 2014;14(1):55-67. DOI: 10.1007/s13596-013-0119-1 [DOI:10.1007/s13596-013-0119-1]
14. Sancaktutar AA, Bodakci MN, Hatipoglu NK, Soylemez H, Basarılı K, Turkcu G. The protective effects of pomegranate extracts against renal ischemia-reperfusion injury in male rats. Urol Ann 2014;6(1):46-50. DOI: 10.4103/0974-7796.127029 [DOI:10.4103/0974-7796.127029]
15. Kirkby K, Baylis C, Agarwal A, Croker B, Archer L, Adin C. Intravenous bilirubin provides incomplete protection against renal ischemia-reperfusion injury in vivo. Am J Physiol Renal Physiol 2007;292(2):F888-94. DOI: 10.1152/ajprenal.00064.2006 [DOI:10.1152/ajprenal.00064.2006]
16. Akerboom TP, Sies H. Assay of glutathione, glutathione disulfide, and glutathione mixed disulfides in biological samples. Methods Enzymol 1981;77:373-82. DOI: 10.1016/s0076-6879(81)77050-2 [DOI:10.1016/S0076-6879(81)77050-2]
17. Bolann B, Ulvik R. Improvement of a direct spectrophotometric assay for routine determination of superoxide dismutase activity. Clin Chem 1991;37(11):1993-9. Link [DOI:10.1093/clinchem/37.11.1993]
18. Dawn-Linsley M, Ekinci FJ, Ortiz D, Rogers E, Shea TB. Monitoring thiobarbituric acid-reactive substances (TBARs) as an assay for oxidative damage in neuronal cultures and central nervous system. J Neurosci Methods 2005;141(2):219-22. DOI: 10.1016/j.jneumeth.2004.06.010 [DOI:10.1016/j.jneumeth.2004.06.010]
19. Goth L. A simple method for determination of serum catalase activity and revision of reference range. Clin Chim Acta 1991;196(2-3):143-51. DOI: 10.1016/0009-8981(91)90067-m [DOI:10.1016/0009-8981(91)90067-M]
20. Rotruck JT, Pope AL, Ganther HE, Swanson A, Hafeman DG, Hoekstra W. Selenium: biochemical role as a component of glutathione peroxidase. Science 1973;179(4073):588-90. DOI: 10.1126/science.179.4073.588 [DOI:10.1126/science.179.4073.588]
21. Minutoli L, Puzzolo D, Rinaldi M, Irrera N, Marini H, Arcoraci V, et al. ROS-mediated NLRP3 inflammasome activation in brain, heart, kidney, and testis ischemia/reperfusion injury. Oxid Med Cell Longev 2016;2016:2183026. DOI: 10.1155/2016/2183026 [DOI:10.1155/2016/2183026]
22. Smith SF, Hosgood SA, Nicholson ML. Ischemia-reperfusion injury in renal transplantation: 3 key signaling pathways in tubular epithelial cells. Kidney Int 2019;95(1):50-6. DOI: 10.1016/j.kint.2018.10.009 [DOI:10.1016/j.kint.2018.10.009]
23. Aboutaleb N, Jamali H, Abolhasani M, Toroudi HP. Lavender oil (Lavandula angustifolia) attenuates renal ischemia/reperfusion injury in rats through suppression of inflammation, oxidative stress and apoptosis. Biomed Pharmacother 2019;110:9-19. DOI: 10.1016/j.biopha.2018.11.045 [DOI:10.1016/j.biopha.2018.11.045]
24. Korkmaz A, Kolankaya D. Protective effect of rutin on the ischemia/reperfusion induced damage in rat kidney. J Surg Res 2010;164(2):309-15. DOI: 10.1016/j.jss.2009.03.022 [DOI:10.1016/j.jss.2009.03.022]
25. Kozuka C, Yabiku K, Sunagawa S, Ueda R, Taira S-i, Ohshiro H, et al. Brown rice and its component, γ-oryzanol, attenuate the preference for high-fat diet by decreasing hypothalamic endoplasmic reticulum stress in mice. Diabetes 2012;61(12):3084-93. DOI: 10.2337/db11-1767 [DOI:10.2337/db11-1767]
26. Liu M, Reddy NM, Higbee EM, Potteti HR, Noel S, Racusen L, et al. The Nrf2 triterpenoid activator, CDDO-imidazolide, protects kidneys from ischemia-reperfusion injury in mice. Kidney Int 2014;85(1):134-41. DOI: 10.1038/ki.2013.357 [DOI:10.1038/ki.2013.357]
27. Vomund S, Schäfer A, Parnham MJ, Brüne B, Von Knethen A. Nrf2, the master regulator of anti-oxidative responses. Int J Mol Sci 2017;18(12):2772. DOI: 10.3390/ijms18122772 [DOI:10.3390/ijms18122772]
28. Ma Q. Role of nrf2 in oxidative stress and toxicity. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2013;53:401-26. DOI: 10.1146/annurev-pharmtox-011112-140320 [DOI:10.1146/annurev-pharmtox-011112-140320]
29. Hagl S, Berressem D, Grewal R, Sus N, Frank J, Eckert GP. Rice bran extract improves mitochondrial dysfunction in brains of aged NMRI mice. Nutr Neurosci 2016;19(1):1-10. DOI: 10.1179/1476830515Y.0000000040 [DOI:10.1179/1476830515Y.0000000040]
30. Ismail M, Al-Naqeeb G, Mamat WAA, Ahmad Z. Gamma-oryzanol rich fraction regulates the expression of antioxidant and oxidative stress related genes in stressed rat's liver. Nutr Metab 2010;7(1):23. DOI: 10.1186/1743-7075-7-23 [DOI:10.1186/1743-7075-7-23]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bagheri Y, Mohajeri D, Kazemi D. Protective Effects of Gamma Oryzanol on Renal and Brain Damage Following Experimental Renal Ischemia-reperfusion Injury among Rats. Qom Univ Med Sci J 2021; 14 (11) :69-77
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2961-fa.html

باقری یاسین، مهاجری داریوش، کاظمی داوود. بررسی اثرات محافظتی گامااوریزانول بر آسیب کلیوی و مغز متعاقب ایسکمی-‌باز‌خونرسانی تجربی کلیه در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1399; 14 (11) :77-69

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2961-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 11 - ( بهمن 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4547