[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: جستجو :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 11 - ( بهمن 1399 ) ::
جلد 14 شماره 11 صفحات 10-1 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اﺛﺮ کومارین ﺑﺮ یادآوریﺣﺎﻓﻈﻪ (Memory Retention)، شاخص بافتی و بیان ژن گیرندهGABAA در هیپوکامپ ﻣﻮشﻫﺎی ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ گنادکتومی شده
مریم نجفی فرد1 ، نسرین حیدریه2 ، علی حائری روحانی 1، اکرم عیدی1
1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
2- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
چکیده:   (1832 مشاهده)
زمینه و هدف: یادگیری برای فهم اختلالات روانی، رفتار طبیعی و همچنین فراموشی ضروری است. هیپوکامپ نقش مهمی در فرایند یادگیری دارد. گیرندههای گاما آمینوبوتریک اسید (GABA: Gamma aminobutyric acid) موجود در هیپوکامپ در مکانیسمهای یادگیری و حافظه و در برخی از بیماریها از جمله صرع و آلزایمر دخیل هستند. در این راستا، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ با هدف بررسی اثر کومارین ﺑﺮ به یادآوری ﺣﺎﻓﻈﻪ، شاخص بافتی و بیان ژن گیرنده GABAA در هیپوکامپ موش صحرایی نر گنادکتومی انجام شد.
روش بررسی: در اﻳﻦ پژوهش از 40 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎراستفاده شد که ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ پنج ﮔـﺮوه هشت نفره ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. این گروهها شامل: گروههای سالم بدون تیمار، گنادکتومی بدون تیمار، گنادکتومی دریافتکننده حلال یا دی‌متیل سولفوکسید (DMSO: Dimethyl sulfoxide)‌ و گنادکتومیهای دریافتکننده کومارین با دوز 5/3 میلی‌گرم بر کیلوگرم بودند. تیمار ﺑـﻪ ﺻﻮرت داخل صفاقی ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ و روزی یک بار اﻧﺠﺎم شد. برای آزمون به یادآوری حافظه، موشها توسط ﺟﻌﺒﻪ ﺷﺎﺗﻞ ﻣﻮرد استفاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓتند. در انتهای دوره، موشها با رعایت ضوابط اخلاق پژوهش معدوم شدند. پس از جداسازی مغز موشها، در هر گروه چهار عدد از مغزها برای آزمون هیستولوژی با رنگآمیزی نیسل مورد استفاده قرار گرفت و برای چهار عدد مغز دیگر، به سرعت جداسازی هیپوکامپ انجام شد. هیپوکامپها در داخل میکروتیوپ قرار گرفتند و با کمک نیتروژن مایع فریز شدند. در نهایت، آزمون بیان ژن با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی (Real time PCR) از هیپوکامپها گرفته شد.
یافته‌ها: ﻳﺎﻓﺘه‌ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ حاضر ﻧﺸﺎن دادند ﻛﻪ گروه گنادکتومی نسبت به گروه سالم در آزمون به یادآوری حافظه، کاهش تأخیر اولیه ورود به اتاق تاریک (STL: Step. Through Latency) را داشتند. همچنین در تعداد نورونهای هرمی سالم هیپوکامپ، کاهش معناداری مشاهده گردید؛ اما در بیان ژنGABAA  تفاوت معناداری وجود نداشت. بر مبنای نتایج، در گروههای گنادکتومی تیمار شده با دوزهای مختلف کومارین نسبت به گروه گنادکتومی دریافتکننده حلال در آزمون به یادآوری حافظه، میزان STL و تعداد نورونهای هرمی سالم کاهش معناداری داشت؛ اما در بیان ژن GABAA-α2 افزایش معناداری مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: گنادکتومی باعث تخریب حافظه میشود و کومارین با افزایش بیان ژن GABAA-α2 و کاهش تعداد نورونهای سالم هیپوکامپ بر تخریب حافظه اثر میگذارد.
واژه‌های کلیدی: به یادآوریﺣﺎﻓﻈﻪ، بیان ژنGABAA  ، هیپوکامپ، گنادکتومی، کومارین
متن کامل [PDF 1634 kb]   (610 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1227 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1399/8/10 | پذیرش: 1399/11/11 | انتشار: 1399/11/10
فهرست منابع
1. Byrne JH. Learning and memory: a comprehensive reference. Massachusetts: Academic Press; 2017. Link
2. Helm K, Haberman R, Dean S, Hoyt E, Melcher T, Lund P, et al. GABAB receptor antagonist SGS742 improves spatial memory and reduces protein binding to the cAMP response element (CRE) in the hippocampus. Neuropharmacology 2005;48(7):956-64. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2005.01.019 [DOI:10.1016/j.neuropharm.2005.01.019]
3. Leite JF, Cascio M. Structure of ligand-gated ion channels: critical assessment of biochemical data supports novel topology. Mol Cell Neurosci 2001;17(5):777-92. DOI: 10.1006/mcne.2001.0984 [DOI:10.1006/mcne.2001.0984]
4. Nelson TS, Holstein SE, Baird JP, Pittman DW. Selective stimulation of central GABAAα2, 3, 5 receptors increases intake and motivation to consume sucrose solution in rats. Neuroscience 2019;409:111-9. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2019.04.040 [DOI:10.1016/j.neuroscience.2019.04.040]
5. Pourrabi SR, Mohajjel Nayebi AR, Hossini SE. Role of the androgen receptors in memory impairment in mature male rats. Exper Anim Biol 2012;1(2):25-32. Link
6. Harlow SD, Gass M, Hall JE, Lobo R, Maki P, Rebar RW, et al. Executive summary of the stages of reproductive aging workshop +10: addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. J Clin Endocrinol Metab 2012;97(4):1159-68. DOI: 10.1210/jc.2011-3362 [DOI:10.1210/jc.2011-3362]
7. Kittler JT, Moss SJ. Modulation of GABAA receptor activity by phosphorylation and receptor trafficking: implications for the efficacy of synaptic inhibition. Curr Opin Neurobiol 2003;13(3):341-7. DOI: 10.1016/s0959-4388(03)00064-3 [DOI:10.1016/S0959-4388(03)00064-3]
8. Skalicka-Woźniak K, Orhan IE, Cordell GA, Nabavi SM, Budzyńska B. Implication of coumarins towards central nervous system disorders. Pharmacol Res 2016;103:188-203. DOI: 10.1016/j.phrs.2015.11.023 [DOI:10.1016/j.phrs.2015.11.023]
9. Muke SA, Peshattivar VV, Kaikini AA, Bagle SR, Dighe V, Sathaye S. Neuroprotective effect of coumarin nasal formulation: kindling model assessment of epilepsy. Front Pharmacol 2018;9:992. DOI: 10.3389/fphar.2018.00992 [DOI:10.3389/fphar.2018.00992]
10. Jahani R, Khaledyan D, Jahani A, Jamshidi E, Kamalinejad M, Khoramjouy M, et al. Evaluation and comparison of the antidepressant-like activity of Artemisia dracunculus and Stachys lavandulifolia ethanolic extracts: an in vivo study. Res Pharm Sci 2019;14:(6) 544-53. DOI: 10.4103/1735-5362.272563 [DOI:10.4103/1735-5362.272563]
11. Alaghemandan Motlagh N, Rouhani AH, Zarindast MR, Nasehi M. Analysis and identification of fungal skin infection Caspian salmon Salmo trutta caspius on farms Mazandaran province aquaculture. J Anim Biol 2014;6(4):51-9. Link
12. Cheriyan BV Sr, Kadhirvelu P Sr, Nadipelly J Jr, Shanmugasundaram J, Sayeli V Sr, Subramanian V Sr. Anti-nociceptive effect of 7-methoxy coumarin from Eupatorium Triplinerve vahl (Asteraceae). Pharmacogn Mag 2017;13(49):81-4. DOI: 10.4103/0973-1296.197650
13. Ebrahimzadeh M, Shahabi P, Mohaddes G, Babri S, Mohammadi M, Moslem A, et al. Effect of testosterone on memory and BDNF levels of hippocampus in gonadectomized diabetic rats. Biosci Biotechnol Res Asia 2015;12(3):2433-40. Link [DOI:10.13005/bbra/1921]
14. Alipour M, Adineh F, Mosatafavi H, Aminabadi A, Monirinasab H, Jafari MR. Effect of chronic intraperitoneal aminoguanidine on memory and expression of Bcl-2 family genes in diabetic rats. Can J Physiol Pharmacol 2015;94(6):669-75. DOI: 10.1139/cjpp-2015-0357 [DOI:10.1139/cjpp-2015-0357]
15. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum S, Hudspeth AJ, Mack S. Principles of neural science. New York: McGraw-Hill; 2000. Link
16. Annovazzi L, Mellai M, Caldera V, Valente G, Schiffer D. SOX2 expression and amplification in gliomas and glioma cell lines. Cancer Genomics Proteomics 2011;8(3):139-47. Link
17. Morris RG, Moser EI, Riedel G, Martin SJ, Sandin J, Day M, et al. Elements of a neurobiological theory of the hippocampus: the role of activity-dependent synaptic plasticity in memory. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2003;358(1432):773-86. DOI: 10.1098/rstb.2002.1264 [DOI:10.1098/rstb.2002.1264]
18. Ghahramani P, Harooni HE, Fatemi Tabatabaei SR, Moazedi AA. Effects of zinc chloride on passive avoidance memory of male rats, in gonadectomized peri-pubertaly. Stud Med Sci 2018;28(11):708-14. Link
19. Whittle S, Yap MB, Sheeber L, Dudgeon P, Yücel M, Pantelis C, et al. Hippocampal volume and sensitivity to maternal aggressive behavior: a prospective study of adolescent depressive symptoms. Dev Psychopathol 2011;23(1):115-29. DOI: 10.1017/S0954579410000684 [DOI:10.1017/S0954579410000684]
20. Sperk G, Schwarzer C, Tsunashima K, Fuchs K, Sieghart W. GABA(A) receptor subunits in the rat hippocampus I: immunocytochemical distribution of 13 subunits. Neuroscience 1997;80(4):987-1000. DOI: 10.1016/s0306-4522(97)00146-2 [DOI:10.1016/S0306-4522(97)00146-2]
21. Myers JF, Comley RA, Gunn RN. Quantification of [11C] Ro15-4513 GABAAα5 specific binding and regional selectivity in humans. J Cereb Blood Flow Metab 2017;37(6):2137-8. DOI: 10.1177/0271678X16661339 [DOI:10.1177/0271678X16661339]
22. Moghadami S, Jahanshahi M, Sepehri H, Amini H. Gonadectomy reduces the density of androgen receptor-immunoreactive neurons in male rat's hippocampus: testosterone replacement compensates it. Behav Brain Funct 2016;12(1):5. DOI: 10.1186/s12993-016-0089-9 [DOI:10.1186/s12993-016-0089-9]
23. Deutsch SI, Mastropaolo J, Hitri A. GABA-active steroids: endogenous modulators of GABA-gated chloride ion conductance. Clin Neuropharmacol 1992;15(5):352-64. Link [DOI:10.1097/00002826-199210000-00002]
24. Narenji SA, Naghdi N, Azadmanesh K, Edalat R. 3α-diol administration decreases hippocampal PKA (II) mRNA expression and impairs Morris water maze performance in adult male rats. Behav Brain Res 2015;280:149-59. DOI: 10.1016/j.bbr.2014.11.038 [DOI:10.1016/j.bbr.2014.11.038]
25. Orchinik M, Weiland NG, McEwen BS. Adrenalectomy selectively regulates GABAA receptor subunit expression in the hippocampus. Mol Cell Neurosci 1994;5(5):451-8. DOI: 10.1006/mcne.1994.1055 [DOI:10.1006/mcne.1994.1055]
26. Łuszczki JJ, Andres-Mach M, Gleńsk M, Skalicka-Woźniak K. Anticonvulsant effects of four linear furanocoumarins, bergapten, imperatorin, oxypeucedanin, and xanthotoxin, in the mouse maximal electroshock-induced seizure model: a comparative study. Pharmacol Rep 2010;62(6):1231-6. DOI: 10.1016/s1734-1140(10)70387-x [DOI:10.1016/S1734-1140(10)70387-X]
27. Stolt AC, Schröder H, Neurath H, Grecksch G, Höllt V, Meyer MR, et al. Behavioral and neurochemical characterization of kratom (Mitragyna speciosa) extract. Psychopharmacology 2014;231(1):13-25. DOI: 10.1007/s00213-013-3201-y [DOI:10.1007/s00213-013-3201-y]
28. Hofmann JI, Schwarz C, Rudolph U, Antkowiak B. Effects of diazepam on low-frequency and high-frequency electrocortical γ-power mediated by α1-and α2-GABAA receptors. Intl J Mol Sci 2019;20(14):3486. DOI: 10.3390/ijms20143486 [DOI:10.3390/ijms20143486]
29. Nomura T, Hawkins NA, Kearney JA, George AL Jr, Contractor A. Potentiating α2 subunit containing perisomatic GABAA receptors protects against seizures in a mouse model of Dravet syndrome. J Physiol 2019;597(23):4293-307. DOI: 10.1113/JP277651 [DOI:10.1113/JP277651]
30. Kowalczyk P, Madej A, Paprocki D, Szymczak M, Ostaszewski R. Coumarin derivatives as new toxic compounds to selected K12, R1-R4 E. coli Strains. Materials 2020;13(11):2499. DOI: 10.3390/ma13112499 [DOI:10.3390/ma13112499]
31. Lončar M, Jakovljević M, Šubarić D, Pavlić M, Buzjak Služek V, Cindrić I, et al. Coumarins in food and methods of their determination. Foods 2020;9(5):645. DOI: 10.3390/foods9050645 [DOI:10.3390/foods9050645]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najafifard M, Heidarieh N, Haeri Rohani A, Eidi A. Effect of Coumarin on Memory Retention, Tissue Index, and GABAA Receptor Gene Expression in the Hippocampus of Gonadectomized Adult Male Rats. Qom Univ Med Sci J 2021; 14 (11) :1-10
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2963-fa.html

نجفی فرد مریم، حیدریه نسرین، حائری روحانی علی، عیدی اکرم. بررسی اﺛﺮ کومارین ﺑﺮ یادآوریﺣﺎﻓﻈﻪ (Memory Retention)، شاخص بافتی و بیان ژن گیرندهGABAA در هیپوکامپ ﻣﻮشﻫﺎی ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ گنادکتومی شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1399; 14 (11) :10-1

URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-2963-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 11 - ( بهمن 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4547