مقالات منتخب برای انتشار در شماره‌های آتی                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه مدیریت خدمات بهداشتی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
2- گروه پرستاری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. ، azam_alavi92@yahoo.com
چکیده:   (178 مشاهده)
 زمینه و هدف: در نظام های بهداشتی همچون سایر سازمان ها نیروی انسانی، پایه و اساس سازمان و عامل اصلی تداوم، موفقیت و تحقق اهداف است که خود مستلزم وجود اعتماد سازمانی، قابلیت یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی آنهاست. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین اعتماد سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی با تعهد عاطفی کارکنان مراکز بهداشتی انجام گرفت.
روش  بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی _ همبستگی می باشد. 141نفر از کارکنان شبکه بهداشت شهر فارسان طبق فرمول کوکران به روش در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد قابلیت یادگیری سازمانی، اعتماد سازمانی و تعهد عاطفی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون ) با نرم افزار  SPSS 24.مورد تجزیه قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین میانگین اعتماد سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان(395/0r= و 001/0p<) و میانگین نمره قابلیت یادگیری سازمانی با تعهد عاطفی همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد (405r= و 001/0p<). همچنین بین میانگین نمره اعتماد سازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معنی دار است(412/0r= و 001/0p<).
نتیجه گیری: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎیﺞ پژوهش، اعتمادسازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی با تعهد عاطفی همبستگی مستقیم و مثبت دارند. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺴﺖ یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذیﺮﺑﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، جهت تقویت اعتماد سازمانی و ﭘﺮورش قابلیت یادگیری کارکنان بهداشتی، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ تا پایه و اساس محکم تری برای بروز تعهد عاطفی در کارکنان خود بوجود آورند.
 
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1402/8/4 | پذیرش: 1402/9/14

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی قم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2024 CC BY-NC 4.0 | Qom University of Medical Sciences Journal

Designed & Developed by : Yektaweb